Näin se toimii

Myyminen online huutokaupassa

Myynti online-huutokaupassa on helppoa. Haluatko myydä esimerkiksi taidetta, huonekaluja, valaisimia, mattoja, keramiikkaa, hopeaa, lasia, kelloja tai koruja? Esineiden arviointi on maksuton!

Tilaa ilmainen arviointi

Näin se toimii

Arviointi

Asiantuntijamme arvioivat esineesi ilmaiseksi. Valitse sinulle sopivin vaihtoehto; arviointi verkossa, sähköpostitse, puhelimitse tai paikan päällä toimistollamme. Asiantuntijamme tekevät myös kotikäyntejä yksittäisten esineiden ja koko kodin arvioimiseksi ennen myyntiä.

 


Näin se toimii

Huutokaupassa myyminen

Mikäli myyminen on ajankohtaista voit jättää esineesi huutokauppaan. Jos tarvitset kuljetusapua autamme sinua löytämään sopivan ratkaisun. Henkilökuntamme luetteloivat, kuvaavat ja julkaisevat esineesi. Huutokaupan kesto on yleensä 7 päivää.


Näin se toimii

Huutokaupan jälkeen

Kun esineesi on myyty saat vahvistuksen sähköpostitse. Myyntihinta, josta vähennetään maksut ja provisiot maksetaan tilillesi 30 päivän kuluessa. Myyntiprovisiomme on 16,25 % vasarahinnasta (myyntipalkkio 15 % ja vakuutusmaksu 1,25 %) sekä valokuvaus- ja käsittelymaksu 17 €/kohde (sis. alv 24 %).


Nämä ehdot ovat voimassa 01.01.2024 alkaen.

Online-huutokauppojen myyntiehdot

Stockholms Auktionsverk Oy sitoutuu huutokaupan järjestäjänä myymään myyjän myytäväksi jättämät esineet huutokaupassa jäljempänä esitetyin ehdoin. Stockholms Auktionsverkillä on oikeus myydä myytäväksi tuodut esineet valitsemassaan huutokauppatilaisuudessa.

 

 1. Myytävien esineiden sisäänjättö

1.1 Myyjä vastaa siitä, että hänellä on täysi ja rajoittamaton omistusoikeus Stockholms Auktionsverkille myytäväksi tuomaansa esineeseen.

1.2. Jos esineen omistaa kolmas osapuoli, myyjä vastaa siitä, että hänellä on täysi ja rajoittamaton oikeus myydä esine ja vastaanottaa myyntihinta. Jos myyjä ei omista myytäväksi tuomaansa esinettä, hänen on esitettävä kirjallinen selvitys esineen todellisesta omistajasta ja oikeudestaan esineen myymiseen.

1.3.Myyjä on velvollinen ilmoittamaan Stockholms Auktionsverkille esineen mahdollisista virheistä tai puutteista.

1.4 Stockholms Auktionsverk ja myyjä tekevät kirjallisen myyntisopimuksen, kun Stockholms Auktionsverk on päättänyt ottaa esineen myyntitoimeksiannon vastaan.

1.5 Stockholms Auktionsverk varaa oikeuden yksipuolisesti ja ilman myyjälle myönnettävää korvausta luopua myyntitoimeksiannosta, mikäli ilmenee epäilyksiä esineen aitoudesta, omistusoikeudesta tai muita Stockholms Auktionsverkin olennaisena pitämiä seikkoja.

1.6 Myyntitoimeksiannon peruutus on tehtävä kirjallisesti. Myyjällä ei ole missään tapauksessa oikeutta ilman Stockholms Auktionsverkin suostumusta peruuttaa myyntitoimeksiantoa myöhemmin kuin kolme päivää ennen kohteen yleisönäytön alkamista tai sen jälkeen, kun esine on julkaistu internet-huutokaupassa. Jos myyjä peruuttaa myyntitoimeksiannon, hänen on korvattava Stockholms Auktionsverkille esineiden käsittelystä ja arvioinnista ym. aiheutuneet kustannukset maksamalla summa, joka vastaa kohdan 4.1 mukaisesti lähtöhinnan perusteella laskettavia myyntimaksuja.

1.7 Kaikki esineiden kuljetukset Stockholms Auktionsverkin ja muiden osapuolten välillä toteutetaan myyjän kustannuksella ja myyjän riskillä.

 1. Luettelointi

2.1 Stockholms Auktionsverkillä on täysi ja rajoittamaton oikeus päättää, miten kohteita esitellään tekstin ja kuvien avulla. Stockholms Auktionsverk ei vastaa mahdollisista puutteellisten tai virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista. Myyjällä on velvollisuus tarkistaa kuvauksen oikeellisuus.

2.2 Kaikki valokuvat esineistä ovat Stockholms Auktionsverkin omaisuutta, ja Stockholms Auktionsverk saa käyttää niitä ilman erillistä korvausta muuhunkin kuin myyntiin liittyvään tarkoitukseen.

 1. Myyntipalkkio

3.1 Jokaisesta huutokauppaerästä pidätetään myynnin yhteydessä provisiona 15 % (sis.alv.) vasarahinnasta, vakuutusmaksu 1,25% (sis.alv.) vasarahinnasta sekä kiinteä 17 € valokuvausmaksu (sis.alv.).

 1. Säilytys ja vakuutukset

4.1 Kun Stockholms Auktionsverk on vastaanottanut esineen, se kuuluu Stockholms Auktionsverkin ottaman vakuutuksen piiriin. Vakuutus kattaa murron, tulipalon tai vesivahingon yhteydessä syntyneet vahingot sekä varkauden tai särkymisen enintään lähtöhintaa vastaavaan määrään asti, ellei muusta vakuutusarvosta ole erikseen sovittu.

4.2 Stockholms Auktionsverk vastaa myytäväksi jätettyjen esineiden turvallisesta säilyttämisestä.

4.3 Stockholms Auktionsverk ei vastaa taulujen laseille ja kehyksille aiheutuneista vahingoista tai elävien materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten paperin haalistumisesta ja puun halkeilemisesta tai esineiden näytön yhteydessä tapahtuvasta kulumisesta.

4.4 Stockholms Auktionsverk ei ole missään tapauksessa velvollinen suorittamaan myyjälle korvausta, joka ylittää kohdan 5.1 mukaisen myytäväksi tuodun esineen vakuutusarvon.

4.5. Jos Stockholms Auktionsverk maksaa ehtojen mukaisen korvauksen esineestä myyjälle, esineen omistusoikeus siirtyy Stockholms Auktionsverkille.

4.6. Stockholms Auktionsverkillä on oikeus mutta ei velvollisuutta korjata esine korvauksen maksamisen asemesta.

4.7. Stockholms Auktionsverkin vastuu myyntiin tuoduista esineistä rajoittuu siihen, mitä näissä ehdoissa on esitetty.

 1. Pohjahinta

5.1 Myyjällä on oikeus varmistaa, ettei myytäväksi jätettyä esinettä myydä tiettyä summaa alemmalla hinnalla, jos lähtöhinta on vähintään 200 €. Tavallisesti pohjahinta saa olla enintään 80 % lähtöhinnasta. Stockholms Auktionsverk voi poikkeustapauksessa asettaa muita pohjahintaa koskevia sääntöjä. Sovitun pohjahinnan on oltava Stockholms Auktionsverkin hyväksymä, ja se on vahvistettava myyntisopimuksessa tai myöhemmin kirjallisesti Stockholms Auktionsverkin kanssa.

5.2 Ellei kohde saavuta pohjahintaa tai tuotteesta ei tehdä tarjouksia, kohde palautuu myyjälle.

5.3 Stockholms Auktionsverkillä on oikeus myydä kohde pohjahintaa alemmalla hinnalla, mikäli myyjä saa yhtä suuren maksun kuin jos myynti olisi yltänyt pohjahintaan.

 1. Selvitys

6.1 Huutokaupan jälkeen myyjä saa alustavan kirjallisen selvityksen huutokaupan tuloksesta.

 1. Myyntihinnan maksaminen

7.1 Myyntihinta maksetaan myyjälle 25 pankkipäivän kuluttua huutokaupan päättymisestä, jos ostajalta on saatu täysimääräinen maksu, jos ostaja ei ole reklamoinut kaupasta ja jos ostaja ei ole käyttänyt lakisääteistä peruutusoikeuttaan. Jos ostajan peruutusoikeus ei ole päättynyt normaaliin maksuajankohtaan mennessä, maksu myyjälle suoritettaan kolmen pankkipäivän kuluttua peruutusoikeuden päättymisestä.

7.2 Jos ostaja on käyttänyt lakisääteistä peruutusoikeuttaan peruutusmääräajan kuluessa, kauppa puretaan ja kohde otetaan uudelleen myyntiin muuttumattomin myyntiehdoin.

7.3 Jos ostaja ei ole suorittanut täysimääräistä maksua kohdan 7.1 mukaiseen maksuajankohtaan mennessä tai jos kaupasta on reklamoitu, kauppa purkautuu, elleivät Stockholms Auktionsverk ja myyjä päätä yhteisesti jatkaa maksun vaatimista ostajalta. Stockholms Auktionsverk ei ole velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin ostajaa vastaan, ellei tästä ole erikseen sovittu myyjän kanssa.

7.4 Jos myyjällä on erääntyneitä velkoja Stockholms Auktionsverkille, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus kuitata tällaiset velat ennen maksun suorittamista myyjälle.

 1. Myymättä jääneet esineet

8.1 Jos esine jää myymättä, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus myydä esine uudelleen huutokaupassa ilman ennakkoilmoitusta ellei toisin ole sovittu. Jos esine on huutokaupattu jo kolme kertaa, huutokauppakamarilla on oikeus mutta ei velvollisuutta julkaista kohde vielä uudestaan kolme kertaa. Tuotteet, joita ei huutokaupata uudelleen, tulee noutaa viimeistään 5 päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä.

8.2. Esineistä, joita ei ole noudettu ajoissa 9.1 artiklan mukaisesti, peritään varastointimaksu, joka on 5 eurosa (sis. alv), kappaletta ja kalenteripäivää kohti. Huonekaluista ja muista suurikokoisista esineistä peritään kaksinkertainen varastointimaksu.

8.3 Jos Stockholms Auktionsverkillä on erääntyneitä saatavia myyjältä, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus pidättää myymättä jääneet esineet tällaisten saatavien vakuutena.

8.4 Jos myyjä laiminlyö erääntyneen velan maksamisen Stockholms Auktionsverkille tai myymättä jääneiden esineiden noutamisen kohdan 9.1 mukaisesti, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:
(i) Esineiden lähettäminen Stockholms Auktionsverkin valitseman huolintayrityksen varastoon. Kaikki kuljetus- ja varastointikustannukset veloitetaan myyjältä.
(ii) Kohteen myyminen myyjän lukuun. Stockholms Auktionsverkillä on täysi ja rajoittamaton oikeus määrittää huutokauppamuoto, lähtöhinta ja päättää, asetetaanko kohteelle pohjahinta. Stockholms Auktionsverkillä on oikeus pidättää myyntituotosta korvaus kaikista kuluista ja saatavista, joita Stockholms Auktionsverkillä on myyjältä.
iii) Esineen hävittäminen tai lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen, ellei esineen myyminen tai varastoinen Stockholms Auktionsverkin käsityksen mukaan ole taloudellistesti selvästi kannattavampaa.

 1. Etämyynnin peruuttamisoikeus

9.1 Sellaisten tuotteiden myyntiä, jotka myydään ainoastaan verkossa ja joissa tarjoaja ei voi olla läsnä, koskevat kuluttajansuojalain säännökset etämyynnistä. Jos ostaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, Stockholms Auktionsverk pidättää itsellään oikeuden julkaista kohde uudelleen huutokaupattavaksi ilmoittamatta siitä myyjälle. Stockholms Auktionsverk ei tällöin vastaa kohteen lopullisen myyntihinnan muutoksista tai alhaisemmasta myyntihinnasta aiheutuvasta alhaisemmasta tilityksestä. Jos ostaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus periä myyjältä takaisin tälle jo maksamansa suoritukset.

 1. Vastuu virheistä

10.1. Myyjä on velvollinen maksamaan Stockholms Auktionsverkille mahdollisen korvauksen, jonka Stockholms Auktionsverk päättää harkintansa perusteella maksaa tai josta Stockholms Auktionsverk joutuu vastuuseen ostajalle myydyn esineen virheen, vian tai puutteen perusteella. Myyjä vakuuttaa perehtyneensä yleisiin ehtoihin, joita Stockholms Auktionsverk huutokauppojen yhteydessä soveltaa ostajiin.

10.2 Myyjä vastaa tuotteen aitoudesta. Jos tuote on Stockholms Auktionsverkin mielestä väärennös, sen epäillään liittyvän rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen tai sen katsotaan olevan varkauden tai palautuksen kohteena, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus palauttaa ostajalle tämän tekemät suoritukset ja vaatia sen jälkeen vastaavaa korvausta myyjältä.

10.3. Stockholms Auktionsverk ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita asiakkaille on aiheutunut sen vuoksi, että tarjousten tekeminen tai muut huutokauppa-alustan toiminnot eivät ole tiettynä ajankohtana olleet käytettävissä.

 1. Henkilötietojen suoja

11.1 Henkilötietoja, kuten nimeä, osoitetta, sosiaaliturvatunnusta, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta, jotka myyjä on antanut Stockholms Auktionsverkin palveluiden yhteydessä tai muutoin Stockholms Auktionsverkin kanssa solmitun sopimussuhteen puitteissa, käytetään Stockholms Auktionsverkin verkko- ja vasarahuutokauppoja koskevien velvoitteiden hallinnointiin ja täyttämiseen, hyvän palvelun tarjoamiseksi ja lain mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää markkinoiden ja asiakassuhteiden analysoimiseen ja markkinointiin. Toimitettuja henkilötietoja voidaan päivittää ja täydentää yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

11.2. Henkilötietoja voidaan edellä mainittuja tarkoituksia varten luovuttaa Stockholms Auktionsverkin emoyhtiölle (Auction Network Sweden AB, organisaationumero 556859-5150, Grev Turegatan 44, 114 38 Tukholma, Rootsi). Henkilötietoja voidan myös luovuttaa viranomaisille sovellettavan lainsäädännön edellyttymällä tavalla.

11.3 Myyjällä on oikeus saada kirjallisesta pyynnöstä kirjalliset tiedot siitä, mitä henkilötietoja Stockholms Auktionsverk on rekisteröinyt ja miten näitä tietoja käytetään. Myyjällä on myös oikeus pyytää, että Stockholms Auktionsverk korjaa tai poistaa virheelliset tiedot, jotka koskevat myyjää.

11.4 Myyjän on ilmoitettava Stockholms Auktionsverkille kaikista rekisteröimiinsä henkilötietoihin tulleista muutoksista.

 1. Ylivoimainen este

12.1. Stockholms Auktionsverk on vapautettu tiettyjen tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa laiminlyömisen seurauksista, jos laiminlyönti johtuu jäljempänä esitetyn kaltaisesta tilanteesta, joka estää tai merkittävästi vaikeuttaa näiden velvollisuuksien oikea-aikaista täyttämistä. Tällaisia tilanteita ovat mm. sotatoimet, valuuttarajoitukset, kuljetusvälineiden niukkuus, tulipalo, viranomaisten toimet, lainsäädännön muuttuminen, työtaistelu, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman rajoitukset, onnettomuus ja näihin verrattavat tilanteet. Jos Stockholms Auktionsverkin tiettyjen velvollisuuksien täyttäminen vapauttavan tilanteen vuoksi myöhästyy yli kolmella kuukaudella, myyjällä on oikeus purkaa sopimus kirjallisesti ilman korvausvelvollisuutta.

 1. Erimielisyydet

13.1 Kaikki myyntisopimuksiin liittyvät riidat ratkaistaan Suomen lain mukaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei jokin muu tuomioistuin ole pakottavan lainsäädännön perusteella toimivaltainen. Kuluttaja-asemassa oleva myyjä voi halutessaan saattaa riidan myös Suomen kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

________________________________________

Dessa villkor gäller från och med 2024.01.01.

Försäljningsvillkor för Stockholms Auktionsverk Oy

Stockholms Auktionsverks åtagande

Stockholms Auktionsverk Oy åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär genom onlineauktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Stockholms Auktionsverk har rätt att försälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle och auktionsförfarande som enligt Stockholms Auktionsverks bedömning är lämpligast.

 

 1. Inlämning

1.1 Säljaren ansvarar för att den har full och oinskränkt äganderätt till föremål som säljaren lämnar till Stockholms Auktionsverk för försäljning.

1.2.  Om föremålet ägs av tredje person, säljaren ansvarar att säljaren äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära likvid för detta föremål. Om säljaren ej äger föremål, som säljaren lämnar till försäljning, ska säljaren informera Stockholms Auktionsverk om ägandeförhållandena samt vid behov med skriftligt intyg styrka sin behörighet att företräda samtliga ägare till föremål.

1.3 Säljaren eller den som inlämnar föremål är skyldig att upplysa Stockholms Auktionsverk om fel och brister hos inlämnade föremål.

1.4 Så snart Stockholms Auktionsverk beslutat att åtaga sig uppdraget att sälja föremålet, ska skriftligt försäljningsavtal upprättas mellan Stockholms Auktionsverk och säljaren.

1.5 Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till säljaren frånträda försäljningsuppdrag av visst föremål om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, äganderätten till föremålet eller andra uppgifter som Stockholms Auktionsverk bedömer som väsentliga.

1.6 Återkallelse av försäljningsuppdraget ska ske skriftligen. Säljaren äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Stockholms Auktionsverk återkalla försäljningsuppdraget senare än tre dagar innan föremålet börjar visas för allmänheten eller efter föremålet har publicerats online. Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget ska säljaren ersätta Stockholms Auktionsverk för kostnader för hantering och värdering av föremålen m.m. med belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 4.1 beräknat på utropspriset.

1.7 Alla transporter av föremål till och från Stockholms Auktionsverk sker på säljarens bekostnad och på säljarens risk.

 

 1. Katalogisering

2.1 Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål ska beskrivas och avbildas. Stockholms Auktionsverk ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av ofullständig eller felaktig information. Säljaren är skyldig att kontrollera att beskrivningen är korrekt.

2.2 Alla fotografier och avbildningar av föremål är Stockholms Auktionsverks egendom och Stockholms Auktionsverk får, utan särskild ersättning, användas även för ändamål som ej har samband med försäljningen.

 

 1. Avgifter

3.1 För varje auktionspost utgår provision till Stockholms Auktionsverk om 15% inkl. moms av klubbat belopp, försäkringsavgift utgår om 1,25% inkl. moms av klubbat belopp samt fast avgift om 170 kronor inkl. moms för fotografering.

 

 1. Förvaring och försäkring

4.1 Inlämnade föremål är från mottagandet försäkrade av Stockholms Auktionsverk mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada, samt mot stöld eller bräckage till värde maximalt motsvarande utropspriset med avdrag för försäljningsavgifter om inte särskilt avtal om annat försäkringsvärde slutits.

4.2 Stockholms Auktionsverk ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på betryggande sätt.

4.3 Stockholms Auktionsverk kan ej hållas ansvarigt för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning.

4.4 Stockholms Auktionsverk är inte skyldigt att ersätta säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet för inlämnat föremål enligt punkt 5.1.

4.5 Om Stockholms Auktionsverk betalar säljaren ersättningen för föremålet i enlighet med villkoren, övergår äganderätten till föremålet till Stockholms Auktionsverk.

4.6 Stockholms Auktionsverk har rätt att avhjälpa skada på föremål istället för att lämna ersättning i de fall Stockholms Auktionsverk finner det lämpligt.

4.7 Stockholms Auktionsverks ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

 

 1. Bevakning

5.1 Säljaren äger rätt att bevaka att inlämnat föremål inte försäljes under visst pris om utropspriset är 200 EUR eller högre. Föremålet får normalt bevakas till maximalt 80% av utropspriset. Stockholms Auktionsverk kan i undantagsfall medge andra bevakningsregler. Överenskommet bevakningspris ska godkännas av Stockholms Auktionsverk och bekräftas i försäljningsavtalet eller i skrift vid senare tillfälle efter överenskommelse med Stockholms Auktionsverk.

5.2 Om föremål inte uppnår bevakningspriset eller klubbas utan inkommet bud går föremålet tillbaka till säljaren.

5.3 Stockholms Auktionsverk har rätt att sälja föremål under bevakningspris under förutsättning att säljaren får lika mycket betalt som om försäljningen hade nått upp till bevakningspriset.

 

 1. Redovisning

6.1 Efter avslutad auktion erhåller säljaren skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet.

 

 1. Utbetalning

7.1 Utbetalning till säljaren sker tjugofem (25) bankdagar efter auktionens slut under förutsättning att full betalning erhållits från köparen samt under förutsättning att köparen inte har reklamerat sitt köp eller nyttjat lagstadgad ångerrätt. Om köparens ångerfrist inte har löpt ut vid tiden för ordinarie utbetalning senareläggs utbetalningen till säljaren till tre (3) bankdagar efter ångerfristens utgång

7.2 Om köparen har nyttjat lagstadgad ångerrätt inom ångerfristen hävs försäljningen och föremålet läggs ut till ny försäljning med oförändrade försäljningsvillkor.

7.3 Om köparen ej erlagt full betalning vid tidpunkten för utbetalning enligt punkt 7.1, eller om reklamation har skett hävs försäljningen, såvida inte Stockholms Auktionsverk och säljaren är överens om att fortsätta att kräva köparen på betalning. Stockholms Auktionsverk har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen såvida inte särskild överenskommelse träffats därom med säljaren.

7.4 Om säljaren har förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk äger Stockholms Auktionsverk rätt att kvitta sådan skuld före utbetalning till säljaren.

 

 1. Osålda föremål

8.1 Om föremål inte säljs och om inte annat avtalats har Stockholms Auktionsverk rätt att utan föregående meddelande publicera föremålet försäljning på auktion igen. Om föremålet redan har varit på auktion tre gånger äger Stockholms Auktionsverk rätt att publicera föremål ytterligare tre gånger. Föremål som, trots försök till omförsäljning enligt denna punkt, inte sålts ska hämtas av säljaren senast fem (5) dagar efter senast avslutad auktion.

8.2 För föremål som ej hämtats i tid enligt punkt 9.1 uttages förvaringsavgift om 50 kronor inkl. moms, per föremål och kalenderdag. För möbler och andra skrymmande föremål tillämpas dubbel förvaringsavgift.

8.3 Om säljaren har förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk äger Stockholms Auktionsverk rätt att innehålla osålda föremål till säkerhet för säljarens betalning för sådan skuld.

8.4 Vid säljares underlåtenhet att erlägga betalning för förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk, eller att hämta osålda föremål inom fem (5) arbetsdagar efter senast avslutad auktion, äger Stockholms Auktionsverk rätt att (i) översända ej hämtade föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkostnader debiteras säljaren.

(ii) rätt att sälja föremål för säljarens räkning. Stockholms Auktionsverk har full och obegränsad rätt att bestämma auktionsformat, utgångspris och om ett bevakningspris ska sättas för objektet. Stockholms Auktionsverk har rätt att behålla försäljningslikviden som ersättning för alla kostnader och förfallna fordringar på säljaren.

 

 1. Ångerrätt

9.1 Försäljning av föremål som endast sker genom auktion online och där budgivare inte har möjlighet att närvara på plats omfattas av ångerrätt enligt lag. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Stockholms Auktionsverk rätten att utan föregående meddelande till säljaren återpublicera föremål för budgivning, varpå Stockholms Auktionsverk inte bär något ekonomiskt ansvar gentemot säljaren för förändringar av föremålets slutpris vid en omförsäljning. Om köpare utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Stockholms Auktionsverk även rätten att återkräva eventuell utbetald ersättning från säljaren.

 

 1. Ansvar för fel

10.1 För det fall Stockholms Auktionsverk blir ansvarigt gentemot köpare eller beslutar att betala ersättning till köparen för fel eller brister i sålda föremål har Stockholms Auktionsverk rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som Stockholms Auktionsverk kan ha utgivit till köparen med anledning av felet. Säljaren är införstådd med de allmänna villkor som Stockholms Auktionsverk tillämpar gentemot köpare vid auktioner.

10.2 Säljaren ansvarar för föremåls äkthet. För de fall föremål enligt Stockholms Auktionsverk bedömning utgör förfalskning, misstänks förknippat med penningtvätt eller finansiering av terrorism eller bedöms vara utsatt för stöld eller restitution har Stockholms Auktionsverk rätt att återbetala köparen och därefter kräva motsvarande ersättning av säljaren.

10.3 Stockholms Auktionsverk ska inte vara ansvarigt för eventuella skador som drabbar kunder på grund av att budgivningen eller andra funktioner på auktionsplattformen inte är tillgängliga vid någon given tidpunkt.

 

 1. Personuppgifter

11.1 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som säljare lämnat i samband med Stockholms Auktionsverks tjänster eller i övrigt inom ramen för avtalsförhållande till Stockholms Auktionsverk, används för administration och fullgörelse av Stockholms Auktionsverk skyldigheter hänförliga till online- och slagauktioner, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt gällande lag. Personuppgifter kan också komma att användas för marknadsanalys, analys av kundrelationer och marknadsföring. Lämnade personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

11.2 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till Stockholms Auktionsverks moderbolag (Auction Network Sweden AB, org.nr. 556859-5150, Grev Turegatan 44, 114 38 Stockholm, Sverige). Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter enligt tillämplig lagstiftning.

11.3 Säljare har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Stockholms Auktionsverk har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljare har även rätt att begära att Stockholms Auktionsverk rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om säljaren.

11.4 Vid förändringar av registrerade uppgifter ska säljare själv anmäla detta till Stockholms Auktionsverk.

 

 1. Force majeure

12.1. Stockholms Auktionsverk är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa villkor om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet ska anses bland annat krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Stockholms Auktionsverks fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader på grund av befriande omständighet äger säljaren utan ersättningsskyldighet skriftligen häva avtalet.

 

 1. Övrigt

13.1 Tvist angående dessa villkor ska avgöras enligt finsk lag vid Helsingfors tingsrätt, om någon annan domstol inte är behörig på grund av tvingande lagstiftning. Om säljaren är en konsument kan han eller hon också hänskjuta tvisten till konsumenttvistnämnden i Finland.