Näin se toimii

Ostaminen vasarahuutokaupasta

Stockholms Auktionsverk (Nybrogatan 32, Tukholma) esittelee noin kymmenen vasarahuutokauppaa vuodessa; muun muassa Modern & Contemporary, Classic & Asian, Kirjoja, karttoja ja käsikirjoituksia ja Lilla Kvalitén.

 

 

Tulevat vasarahuutokaupat

Näyttö

Kaikki vasarahuutokaupan kohteet ovat nähtävissä noin viikon verran ennen huutokauppaa kauniissa tiloissamme osoitteessa Nybrogatan 32, Tukholma. Löydät myös kaikki ajankohtaiset kohteet sivuston huutokauppaluettelosta.


Huutokauppa

Ennen huutokauppaa voit tehdä ennakkotarjouksia verkossa.

Huutokauppapäivänä voit jatkaa osallistumista seuraavasti:
– Paikan päällä salissa Nybrogatan 32, Tukholma
– Puhelimitse – rekisteröinti osoitteessa fineart@auktionsverket.se
– Live -tarjoukset verkossa. Kirjautuneena voit seurata huutokauppaa ja tehdä tarjouksia reaaliajassa verkossa.

Voit myös aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme numeroon +46 8-453 67 50, jos tarvitset apua tarjouksen tekemisessä.


Huutokaupan jälkeen

Maksun jälkeen voit noutaa tuotteen osoitteesta Nybrogatan 32, Tukholma. Huomioi että joudumme perimään myöhästymismaksun mikäli tuotetta ei noudeta ajoissa.

Tilataksesi ostamasi tuotteen kuljetuksen – lue lisää täältä


Ehdot Fineart

 

Nybrogatan 32:ssa Tukholmassa pidettävien huutokauppojen myyntiehdot

 

1. Stockholms Auktionsverkin velvollisuudet

Stockholms Auktionsverk sitoutuu huutokaupan järjestäjänä myymään myyjän myytäväksi jättämät esineet huutokaupassa jäljempänä esitetyin ehdoin. Stockholms Auktionsverkillä on oikeus myydä myytäväksi tuodut esineet siinä huutokauppatilaisuudessa, joka Stockholms Auktionsverkin arvion mukaan tuottaa parhaan tuloksen tai on muuten sopivin.

 

2. Myytävien esineiden sisäänjättö ym.

2.1 Myyjä vastaa siitä, että hänellä on täysi ja rajoittamaton omistusoikeus Stockholms Auktionsverkille myytäväksi tuomaansa esineeseen tai – jos esineen omistaa kolmas osapuoli – että hänellä on täysi ja rajoittamaton oikeus myydä esine ja vastaanottaa myyntihinta.

2.2 Ellei myyjä omista myytäväksi tuomaansa esinettä, hänen on kirjallisesti vahvistettava oikeutensa esineen myymiseen. Stockholms Auktionsverk ei kuitenkaan ole velvollinen ilman erityistä syytä tarkistamaan myyjän oikeutta esineen myymiseen.

2.3 Stockholms Auktionsverkin päätettyä ottaa esineen myyntitoimeksiannon vastaan Stockholms Auktionsverkin ja myyjän kesken laaditaan kirjallinen myyntisopimus.

2.4 Stockholms Auktionsverk varaa oikeuden yksipuolisesti ja ilman myyjälle myönnettävää korvausoikeutta vetäytyä tietyn esineen myyntitoimeksiannosta, mikäli ilmenee epäilyksiä esineen aitoudesta, omistusoikeudesta tai muista Stockholms Auktionsverkin olennaisiksi katsomista tiedoista.

2.5 Myytäviä esineitä voi tuoda Stockholms Auktionsverkille Tukholmaan, Göteborgiin ja Malmöhön ympäri vuoden. Lisäksi myytäviä esineitä voi luovuttaa asiantuntijoillemme ja edustajillemme heidän vieraillessaan eri puolilla Ruotsia.

2.6 Myyntitoimeksiannon peruutus on tehtävä kirjallisesti.
Myyjällä ei ole missään tapauksessa oikeutta ilman Stockholms Auktionsverkin suostumusta peruuttaa myyntitoimeksiantoa myöhemmin kuin 10 arkipäivää ennen huutokaupan alkamispäivää.
Jos myyjä peruuttaa myyntitoimeksiannon, hänen on korvattava Stockholms Auktionsverkille esineiden käsittelystä ja arvioinnista ym. aiheutuneet kustannukset maksamalla summa, joka vastaa 15 %:a lähtöhinnasta (sis. alv).
Jos myyjä peruuttaa myyntitoimeksiannon sen jälkeen, kun kohde on julkaistu verkkosivuilla, hänen on lisäksi maksettava Stockholms Auktionsverkille lisäkorvaus, joka vastaa lähtöhintaan perustuvaa täysimääräistä huutomaksua.

2.7 Kaikki esineiden kuljetukset Stockholms Auktionsverkin ja muiden osapuolten välillä toteutetaan myyjän kustannuksella ja myyjän riskillä.

 

3. Luettelointi, kuvaaminen

3.1 Stockholms Auktionsverkillä on täysi ja rajoittamaton oikeus päättää, miten kohteita kuvaillaan tekstissä ja miten ne esitetään kuvissa.

3.2 Kaikki valokuvat ja kuvat ovat Stockholms Auktionsverkin omaisuutta, ja niitä saa ilman erillistä korvausta käyttää muuhunkin kuin myyntiin liittyvään tarkoitukseen.

 

4. Myyntimaksut

4.1 Jokaisesta huutokauppaerästä pidätetään myyntiprovisiona 15 % vasarahinnasta (sis. alv) sekä 350 kruunun valokuvausmaksu (sis. alv).
Uudelleenmyyntiä koskevista maksuista ks. kohta 6.2.

4.2 Kohdan 5 mukaista vakuutusturvaa varten pidätetään vakuutusmaksu, jonka määrä on 1,25 % alemmasta lähtöhinnasta (sis. alv).

 

5. Säilyttäminen ja vakuuttaminen

5.1 Myytäväksi tuotavat esineet kuuluvat niiden vastaanottamisesta asti Stockholms Auktionsverkin ottaman vakuutuksen piiriin. Vakuutus kattaa murron, tulipalon tai vesivahingon yhteydessä syntyneet vahingot sekä varkauden tai särkymisen enintään lähtöhintaa vastaavaan määrään asti, ellei muusta vakuutusarvosta ole erikseen sovittu. Jos lähtöhinta ilmoitetaan hintavälinä, sovelletaan aina hintavälin alarajaa.

5.2 Stockholms Auktionsverk vastaa myytäväksi jätettyjen esineiden turvallisesta säilyttämisestä.

5.3 Stockholms Auktionsverk ei vastaa taulujen laseille ja kehyksille aiheutuneista vahingoista tai elävien materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten paperin haalistumisesta ja puun halkeilemisesta tai näytön yhteydessä tapahtuvasta kulumisesta.

5.4 Stockholms Auktionsverk ei ole velvollinen korvaamaan myyjälle vahinkoa, joka ylittää kohdan 5.1 mukaisen myytäväksi tuodun esineen vakuutusarvon.

5.5 Stockholms Auktionsverkin vastuu myyntiin tuoduista esineistä rajoittuu siihen, mitä näissä ehdoissa on esitetty.

 

6. Pohjahinta

6.1 Myyjällä on oikeus varmistaa, ettei myytäväksi jätettyä esinettä myydä tiettyä summaa alemmalla hinnalla. Pohjahinta ei saa olla lähtöhintaa suurempi. Jos lähtöhinta ilmoitetaan hintavälinä, pohjahinta ei saa olla hintavälin alarajaa suurempi. Pohjahinnan on oltava Stockholms Auktionsverkin hyväksymä, ja se on vahvistettava myyntisopimuksessa tai kirjallisesti myöhemmin Stockholms Auktionsverkin kanssa sovitun mukaisesti. Stockholms Auktionsverk huolehtii pohjahinnan noudattamisesta huutokaupan aikana.

6.2 Ellei kohde saavuta pohjahintaa, kohde palautuu myyjälle. Klassisen, Modernin ja Nykytaiteen sekä Kirjojen kategorioissa ei pidätetä muuta maksua kuin kohdan 4.2 mukainen vakuutusmaksu.

6.3 Stockholms Auktionsverkillä on oikeus myydä kohde pohjahintaa alemmalla hinnalla, mikäli myyjä saa yhtä suuren maksun kuin jos myynti olisi yltänyt pohjahintaan.

 

7. Selvitys

7.1 Huutokaupan tulos on nähtävillä verkossa osoitteessa www.auktionsverket.com

7.2 Huutokaupan jälkeen myyjä saa alustavan kirjallisen selvityksen huutokaupan tuloksesta.

7.3 Kun noutaja on joku muu kuin ostaja, täytyy ostajan ensin ilmoittaa Stockholms Auktionsverk:lle,
kuka tavaran noutaa. Henkilöllä tulee olla mukana sekä oma että ostajan henkilöllisyystodistus. Henkilö voi myös näyttää oman henkilöllisyystodistuksensa ja aidoksi todistetun kopion ostajan henkilöllisyystodistuksesta. Aidoksi todistaminen tarkoittaa, että joku toinen kuin ostaja tai noutaja todistaa, että kopio vastaa aitoa henkilöllisyystodistusta ja allekirjoittaa allekirjoituksella, nimenselvennyksellä ja puhelinnumerolla.

8.1 Myyntihinta maksetaan myyjälle 25 arkipäivän kuluttua huutokaupan päättymisestä, mikäli ostajalta on saatu täysimääräinen maksu ja mikäli kaupasta ei ole reklamoitu.

8.2 Ellei ostaja ole suorittanut täysimääräistä maksua kohdan 8.1 mukaiseen maksuajankohtaan mennessä tai jos kaupasta on reklamoitu, kauppa purkautuu, elleivät Stockholms Auktionsverk ja myyjä päätä yhteisesti jatkaa maksun vaatimista ostajalta. Stockholms Auktionsverk ei ole velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin ostajaa vastaan, ellei tästä ole erikseen sovittu myyjän kanssa.

8.3 Jos myyjällä on erääntyneitä velkoja Stockholms Auktionsverkille, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus kuitata tällaiset velat ennen maksun suorittamista myyjälle.

 

9. Myymättä jääneet esineet

9.1 Jos kohde ei saavuta pohjahintaa ja se palautuu myyjälle, kohde on ilmoitettava kirjallisesti uudelleen myytäväksi tai noudettava 10 arkipäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä.

9.2 Esineistä, joita ei ole noudettu kohdan 9.1 mukaisessa ajassa, peritään säilytysmaksua 50 kruunua (sis. alv) kultakin kohteelta ja kalenteripäivältä. Huonekaluista ja muista tilaa vievistä esineistä veloitetaan kaksinkertainen säilytysmaksu.

9.3 Jos myyjällä on erääntyneitä velkoja Stockholms Auktionsverkille, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus pidättää myymättä jääneet esineet tällaisten myyjän velkojen vakuutena.

9.4 Jos myyjä laiminlyö erääntyneen velan maksamisen Stockholms Auktionsverkille tai myymättä jääneiden esineiden noutamisen kohdan 9.1 mukaisesti, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:
(i) Esineiden lähettäminen Stockholms Auktionsverkin valitseman huolintayrityksen varastoon. Kaikki kuljetus- ja varastointikustannukset veloitetaan myyjältä.
(ii) Kohteen myyminen uudelleen myyjän puolesta. Stockholms Auktionsverkillä on täysi ja rajoittamaton oikeus määrittää huutokauppamuoto, lähtöhinta ja päättää, asetetaanko kohteelle pohjahinta. Stockholms Auktionsverkillä on oikeus pidättää kertyneistä summista korvaus kaikista saatavista, joita Stockholms Auktionsverkillä on myyjältä.

 

10. Vastuu virheistä

Jos Stockholms Auktionsverk joutuu vastaamaan ostajalle myydyissä esineissä olevista virheistä, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus vaatia korvausta, joka vastaa Stockholms Auktionsverkin ostajalle virheen vuoksi maksamaa korvausta. Myyjä on perehtynyt yleisiin ehtoihin, joita Stockholms Auktionsverk huutokauppojen yhteydessä soveltaa ostajiin.

 

11. Ylivoimainen este

Stockholms Auktionsverk on vapautettu tiettyjen tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa laiminlyömisen seurauksista, jos laiminlyönti johtuu jäljempänä esitetyn kaltaisesta tilanteesta, joka estää tai merkittävästi vaikeuttaa näiden velvollisuuksien oikea-aikaista täyttämistä. Vapauttaviksi tilanteiksi katsotaan mm. sotatoimet, valuuttarajoitukset, kuljetusvälineiden niukkuus, tulipalo, viranomaisten toimet, lainsäädännön muuttuminen, työtaistelu, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman rajoitukset, onnettomuus ja näihin verrattavat tilanteet. Jos Stockholms Auktionsverkin tiettyjen velvollisuuksien täyttäminen vapauttavan tilanteen vuoksi myöhästyy yli kolmella kuukaudella, myyjällä on oikeus purkaa sopimus kirjallisesti ilman korvausvelvollisuutta.

 

12. Erimielisyydet

Näitä ehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Ruotsin lain mukaisesti ruotsalaisessa tuomioistuimessa.

Nämä ehdot ovat voimassa 15.2.2016 alkaen.