2023-10-20

Vikten av proveniens och äkthet i handel med arkeologiska fynd – med specialist Anders Svensson

Att köpa och sälja arkeologiska fynd är en komplicerad process som ställer särskilt höga krav på såväl auktionshus som enskilda specialister. Fastställandet av proveniens, ursprung och äkthet är av största vikt och kräver stor kompetens – något som Stockholms Auktionsverks värderare Anders Svensson är väl medveten om.

“Det svåraste hänger nära samman med det roligaste. Området jag är specialist inom är enormt och ibland ställs man inför riktigt stora utmaningar med att kunna identifiera ett föremål” säger Anders – som är värderare med specialinriktning på arkeologiska fynd. Anders har över 10 års erfarenhet av auktionsbranschen, men också gedigen erfarenhet som museilärare, föredragshållare och kursledare. Trots sina många år i branschen är det först på senare år som han har noterat en förändring i synen på arkeologiska fynd bland såväl köpare som säljare.

Anders syftar på att föremålens proveniens är, och har blivit, allt viktigare. Som specialist på denna typ av föremål så ingår det att känna till “förvärvandets historia”, alltså hur marknaden för artefakter sett ut genom århundraden – men också hur den ser ut idag. Skälet till att det är så viktigt att känna till är att det cirkulerar föremål med obskyra ursprung, det vill säga sådant som är rovgrävt, stulet, utsmugglat eller på annat sätt illegalt förvärvat och transporterat. Dessutom är det ett föremålsområde där det finns mycket kopior och förfalskningar och där äkthet har blivit oerhört viktig.

”Köparna av dessa föremål som vi kommer i kontakt med är också högst medvetna om vikten av proveniens vilket gör att den blir en väsentlig del av det ekonomiska värdet. Ett stort enskilt syfte med våra auktioner är att vi som auktionshus blir förvaltare av kulturföremål som vi varsamt fångar upp och med all nödvändig information för över till en ny ägare. Detta är ett betydelsefullt argument för att man som köpare av arkeologiska föremål ska vända sig till oss i egenskap av ett auktionshus som har koll på både föremålens autenticitet och ursprung. Hos oss ska såväl köpare som säljare känna sig trygga”, tillägger han.

Anders avslutar med att berätta om ett föremål som varit lite extra roligt att ha kommit i kontakt med. Objektet tillhörde en större samling med fornegyptiska föremål som Stockholms Auktionsverk sålde under en Grand Tour-auktion 2021.

“Det var ett kanopkärl föreställande Hapi, en av de fyra Horussönerna och skyddare av lungorna, som avbildats med ett babianhuvud. Kanopkärl användes i det forntida Egypten vid mumifiering och gravsättning. Budgivningen blev riktigt spännande och kärlet klubbades för 93 000 kr mot en värdering på 50 000 kr.”

Nu pågår inlämning till kommande Grand Tour-auktion. Varmt välkommen att kontakta Anders Svensson för värdering, rådgivning och inlämning.

Under 2022 sålde vi nära 100.000 föremål för 500 miljoner kronor. Sälj tillsammans med oss och bli en del av Europas främsta marknadsplats för auktioner med över 750.000 kunder. Varmt välkommen till världens äldsta auktionshus för inlämning och fri värdering.

 

 

Tillbaka till nyheter