Kalendarium

Här hittar du Stockholms Auktionsverks kommande visningar, event och slagauktioner.April

Temaauktion

Technica & Nautica

Onlineauktion: 19 – 29 april
Visning: 25 – 29 april

Maj

Juni

Temaauktion

Country House Style

Onlineauktion: 24 maj – 2 juni
Sista inlämning: 17 maj

Temaauktion

Det dukade bordet

Onlineauktion: 7 – 16 juni

Sista inlämning: 31 maj

Temaauktion

Jugend

Onlineauktion: 20 – 30 juni
Sista inlämning: 14 juni

Juli