Personuppgiftspolicy


Stockholms Auktionsverks Personuppgiftspolicy

  1. Generellt

Denna policy om behandling av personuppgifter (personuppgiftspolicy) beskriver hur Stockholms Auktionsverk inhämtar och behandlar information om dig. Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du ger till oss eller som vi inhämtar via Stockholms Auktionsverks webbplats, auktionsverket.se.

Stockholms Auktionsverk är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar gällande personuppgifter hos Stockholms Auktionsverk ska ske via den kontaktinformation som anges under punkt 6.

Cookies

Vanligtvis kan du söka anonymt på vår webbplats, auktionsverket.se. När du besöker vår hemsida samlar vi dock automatiskt in information om dig med hjälp av cookies.

En cookie är en liten textfil som placerar sig på din dators hårddisk, smartphone eller annan IT-utrustning. Den gör det möjligt att upptäcka din dator/IP-adress och inhämta information om vilken typ av webbläsare du använder och vilka sidor och funktioner du besöker, t.ex. vilka söktermer du använder på webbplatsen.

Primärt placerar vi cookies på din dator för att kunna föra statistik över användningen av webbplatsen. De uppgifter vi får är till exempel webbläsartyper, besökta sidor och klickade länkar. Vi använder uppgifterna för att få en samlad överblick över hur webbplatsen används. Den statistik vi får med hjälp av cookies använder vi till att förbättra webbplatsen.

Därutöver använder vi cookies, till exempel för att göra det möjligt att dela händelser från vår kalender på Facebook. På samma sätt använder vi cookies för att hålla reda på om du är inloggad på sidor som är skyddade genom inloggning.

Vi gör detta med avseende på att optimera konverteringen på webbplatsen, förbättra denna och genomföra riktad marknadsföring. Vi använder även tredjepartscookies som är cookies som placeras av andra än oss. Det kan t.ex. vara företag som hjälper oss att mäta, analysera och rikta våra tjänster, annonser och innehåll.

Vi använder cookies för följande syften:

– Styrning av generell teknisk funktionalitet på webbplatsen.
– Trafikmätning via Google Analytics.
– Hantering av annonser från olika annonsnätverk.
– Riktad visning av de annonser vi förmodar är mest intressanta för dig baserat på ditt beteende.

Vissa cookies lagras tills du stänger din webbläsare, medan andra lagras under en längre tid. Om du vill begränsa vilka cookies vi använder kan du i de flesta webbläsare ändra inställningarna för vilka cookies som placeras på din dator. Du ska dock vara medveten om att du i så fall eventuellt inte kan använda vissa tjänster och funktioner som kräver cookies för att spara de val du har gjort.

Du kan undvika cookies och det är också möjligt att ta bort befintliga cookies från din dator.

På vilket sätt du kan undvika cookies beror på vilken webbläsare du använder. Nedan kan du hitta länkar till anvisningar för att avlägsna och blockera cookies i en rad olika webbläsare:

Personuppgifter

När du registrerar dig som kund ber vi dig att uppge vissa personuppgifter. För att kunna bjuda på en vara måste du som minimum informera om namn, adress, e-post och telefonnummer. Önskar du sälja ska du även ange bankuppgifter samt ID.

Dina personuppgifter inhämtas, registreras, lagras och används uteslutande med avseende på att göra det möjligt för dig att köpa eller sälja varor hos Stockholms Auktionsverk samt att följa våra redovisningsskyldigheter eller förpliktelser enligt konsumentlagstiftningen. Därutöver används dina personuppgifter, om du aktivt har godkänt detta, för att informera dig om nyheter och erbjudanden.

Vi använder dessutom dina personuppgifter för att kunna hämta eller leverera dina föremål. Vi delar relevanta personuppgifter med de transportföretag vi samarbetar med. Transportföretagen använder endast dina uppgifter för att fullgöra de avtal du har ingått med dem och oss.

Stockholms Auktionsverk använder Transportbyrån som transportpartner:

Transportföretagen har förpliktigat sig att upprätthålla Stockholms Auktionsverks affärsvillkor, och förbundit sig att behandla dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med Stockholms Auktionsverks personuppgiftsregler och säkerhetsregler.

Utöver dina personuppgifter samlar vi in information om vilka produkter du bjuder på, köper eller säljer, ångrar eller reklamerar. Det gör vi för att alltid kunna säkerställa att alla auktioner genomförs etiskt korrekt.

Personuppgifter lagrade via extern certifierad betalväxel

Om du har vunnit budgivningen på en vara ska du betala online med din valda betalningsmetod (t.ex. Visa-kort, MasterCard o.s.v.) Första gången du betalar frågar vi dig om du önskar spara din betalningsmetod till nästa köp. Säger du aktivt ‘ja tack’ kommer information om den valda betalningsmetoden att lagras via en extern certifierad betalväxel.

Stockholms Auktionsverk utnyttjar betalväxeln AltaPay.

Vi använder uteslutande godkända överförings- och lagringsprotokoll såsom kryptering för att förhindra att uppgifterna blir tillgängliga för obehöriga. Det innebär att känsliga uppgifter såsom kreditkortsinformation alltid konverteras till krypterade koder innan de skickas till oss via internet med en säker metod.

Användning av personuppgiftsbiträden

Som nämnts i avsnittet 1. ‘Cookies’ använder vi externa företag bland annat för att hjälpa oss med den tekniska driften av webbplatsen, till exempel för att förbättra webbplatsen, utföra riktad marknadsföring och retargeting samt att inhämta information om kundbetyg av våra produkter etc.

De externa företagen agerar personuppgiftsbiträden och behandlar uppgifter som vi är ansvariga för i förhållande till våra instruktioner. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna i annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och är ålagda sekretess för dessa uppgifter.

Google Analytics, Google AdWords och GoogleApps v/Google Inc. Etablerad i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställda genom personuppgiftsbiträdets certifiering inom EU-USA Privacy Shield. En kopia av certifikatet återfinns här

Oracle Corporation. Etablerad i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställda genom personuppgiftsbiträdets certifiering inom EU-USA Privacy Shield. En kopia av certifikatet återfinns här

Facebook Business. Etablerad i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställda genom personuppgiftsbiträdets certifiering inom EU-USA Privacy Shield. En kopia av certifikatet återfinns här

 

  1. Dina rättigheter

För att skapa öppenhet kring behandlingen av din information måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

Rätten till tillgång

Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter som Stockholms Auktionsverk har registrerat om dig. Till exempel vilken information vi har registrerat om dig, vilka syften registret tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och vilka mottagarna av informationen eventuellt kan vara, samt information om varifrån informationen härstammar.

 

Rätten till rättelse

Du har rätt att få oriktiga personuppgifter om dig själv rättade. Du har möjlighet att se de uppgifter som vi samlade in om dig i samband med att du registrerade dig som kund genom att besöka online.auktionsverket.se och klicka på ‘Min Sida’ – ‘Kunduppgifter’. Här kan du också genomföra eventuella ändringar av uppgifter som du inte anser är korrekta. Av säkerhetsmässiga skäl kan du inte ändra förnamn och efternamn. Vill du genomföra ändringar beträffande t.ex. namn kan du kontakta oss skriftligen, varefter uppgifterna korrigeras. Se kontaktinformation (se punkt 6).

Rätten till radering

I den utsträckning lagring och användning av dina uppgifter inte är nödvändig, till exempel för att uppfylla våra redovisningsskyldigheter eller skyldigheter enligt konsumentlagstiftningen, är vi skyldiga, om du så önskar, att radera alla eller vissa av dina personuppgifter.

Vissa uppgifter som vi har samlat in i samband med att du registrerade dig som kund hos oss har du själv möjlighet att radera genom att gå till online.auktionsverket.se och klicka på ‘Min sida’ – ‘Kunduppgifter’. Alternativt kan du kontakta oss skriftligen, varefter uppgifterna kommer att raderas. Se kontaktinformation (se punkt 6).

Du kan också begära fullständig radering av all information vi har om dig, inklusive anonymisering av andra uppgifter, t.ex. varor du har bjudit på, köpt eller sålt, ångrat eller reklamerat. Om du vill göra detta kan du begära radering via ‘Min sida’ – ‘Kunduppgifter’. Dina uppgifter kommer inte att kunna återskapas och din kundrelation avslutas.

Rätten till att begränsa behandlingen till lagring

Du har i vissa fall rätt att kräva att dina personuppgifter uteslutande lagras och inte används, t.ex. om du anser att dina uppgifter inte är korrekta. I detta fall blir ditt kundnummer låst, men inte raderat. Detta gör du genom att kontakta Stockholms Auktionsverks Kundtjänst på e-post: info@auktionsverket.se.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter levererade i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format och rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan se personuppgifter som vi har registrerat om dig genom att gå in på vår webbplats online.auktionsverket.se och klicka på ‘Min sida’ – ‘Kunduppgifter’.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt till att av särskilda skäl göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.  Rätten till invändning innebär att du alltid har rätt att invända mot en i övrigt laglig behandling av dina personuppgifter om det finns särskilda skäl till varför du inte önskar att din information ska behandlas.

Stockholms Auktionsverk avgör om invändningen är berättigad, även om vår behandling av uppgifterna annars är legitim.

Rätten att återkalla samtycke

Även om du har givit samtycke till vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Du återkallar ditt samtycke enligt följande:

Tillåtelse för användning av dina personuppgifter för att informera dig om nyheter och erbjudanden, se avsnitt 2

Du återkallar ditt samtycke genom att gå till online.auktionsverket.se och klicka på ‘Min sida’ – Kunduppgifter’. Avmarkera rutan till vänster om den/de marknadsföringssamtycken du vill återkalla.

Tillåtelse av behandling och lagring av dina personuppgifter, se avsnitt 2

Du återkallar ditt samtycke genom att gå till online.auktionsverket.se och klicka på ‘Min sida’ – ‘Kunduppgifter’ och begära radering, dina personuppgifter kommer att raderas och inte kunna återskapas. Därmed avslutas också din kundrelation.

Tillåtelse till att vi sparar din betalningsmetod, se avsnitt 3.

Du återkallar ditt samtycke genom att gå till online.auktionsverket.se och klicka på ‘Min sida’ – ‘Registrerade kort’.

Rätten till klagomål

Du har rätt att rikta klagomål hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, kring vår behandling av dina personuppgifter.

 

  1. Automatisk radering av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen är vi skyldiga att radera uppgifter som vi inte har någon avsikt att lagra. Det betyder att vi kontinuerligt raderar uppgifter från våra databaser utifrån följande kriterier:

Om du har skapat ett kundnummer, men inte aktiverat det via den skickade aktiveringslänken kommer vi efter 7 dagar automatiskt att radera de uppgifter som vi har registrerat om dig.

Om du inte använder vår webbplats, app eller mobilwebbplats (loggar in, bläddrar, lägger bud, köper eller säljer) under 18 månader, tar vi automatiskt bort de uppgifter vi har registrerat om dig. För att uppfylla alla lagkrav, inklusive krav i redovisningslagstiftningen och konsumentlagstiftning kan det dock krävas lagring av vissa personuppgifter under en längre tid.  Uppgifter som vi har inhämtat i samband med att du har givit ditt samtycke till att vi får skicka marknadsföring via e-post, sms och post, raderas emellertid endast om du återkallar ditt samtycke.

Du kan återkalla ditt samtyckte genom att följa ovan beskrivna procedur.

Om du aktivt avregistrerar dig som kund (önskar att avbryta din kundrelation) kommer dina uppgifter omedelbart att raderas. För att uppfylla vissa lagkrav, inklusive krav i redovisningslagstiftningen och konsumentlagstiftningen, kan det dock krävas att vi lagrar vissa personuppgifter under en längre period.

 

  1. Säkerhet

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förverkas, ändras, försämras, kommer till obehörigas kännedom eller missbrukas.

Alla personuppgifter lagras på en säker databas hos Stockholms Auktionsverk och behandlas konfidentiellt. Dina personuppgifter är uteslutande tillgängliga för Stockholms Auktionsverks auktoriserade medarbetare (endast de medarbetare som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har åtkomst till dessa) samt i en begränsad omfattning för våra transportsamarbetspartner. Vi har utarbetat administrativa regler för att säkerställa att medarbetares åtkomst till personuppgifter på Stockholms Auktionsverks server är begränsad till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla medarbetarnas respektive funktion.

Servern med dina personuppgifter är skyddad mot icke auktoriserad fysisk och elektronisk åtkomst. Skyddet omfattar en elektronisk brandvägg och andra säkerhetssystem, inklusive virusskanning, installation av säkerhetssystem, sårbarhetstestning, backup och ominstallation, personalutbildning, säkerhetskontroll och andra åtgärder för att kontinuerligt förbättra datasäkerheten.

Stockholms Auktionsverk samarbetar med polisen. Därför lämnar Stockholms Auktionsverk ut kunduppgifter till polisen i den omfattning som krävs för att bistå polisen i deras utredningsarbete. Domstolsbeslut, påbud från offentliga myndigheter eller rättsliga instanser kan förpliktiga Stockholms Auktionsverk att lämna ut dina personuppgifter.

 

  1. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst genomföra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi genomför ändringar i personuppgiftspolicyn informeras du om detta vid din nästa inloggning på webbplatsen. Om du inte godkänner den ändrade policyn kan du inte fortsätta använda webbplatsen och dina personuppgifter kan raderas. För att uppfylla vissa lagkrav, inklusive krav i redovisnings- och konsumentlagstiftningen kan emellertid vissa personuppgifter behöva lagras under en längre period.

 

  1. Kontakt

Stockholms Auktionsverk är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som inhämtas via webbplatsen. Om du efter genomläsning har frågor eller synpunkter på Stockholms Auktionsverks personuppgiftspolicy kan du kontakta oss på nedanstående kontaktinformation.

Stockholms Auktionsverk
Box 5274
102 76 Stockholm
Telefon: 08-453 67 00
E-post: info@auktionsverket.se

 

Versioner

Detta är version 1 av Stockholms Auktionsverks personuppgiftspolicy från 2018-05-17