2024-02-26

Stockholms Auktionsverk fyller 350 år

Den 27 februari fyller Stockholms Auktionsverk 350 år, ett historiskt jubileum för världens äldsta auktionshus. Grundat på initiativ av friherre Claes Rålamb – överståthållare i Stockholm och pionjär inom auktionsvärlden – som utfärdade den grundande auktionskammarordningen år 1674.

– Genom åren har Stockholms Auktionsverk varit en given marknadsplats, men även en mötesplats, för stockholmarna och på senare år även för resten av världen. Hos oss har saker bytt ägare i 350 år, någons oönskade ägodelar blir någon annans älskade klenoder. Vi har ropat ut några av landets finaste konstskatter, som inte bara motsvarar stora värden rent monetärt utan som skattas nästan ännu högre på ett kulturhistoriskt plan. Verk som lyckas fånga den svenska folksjälen, konst som det är en ära att få umgås. med – men även utgör ett nog så viktigt arbete för oss att förvalta till kommande generationer, berättar Victoria Svederberg, chef för konstavdelningen på Stockholms Auktionsverk.

Under tre och ett halvt århundrade har Stockholms Auktionsverk varit en samlingspunkt för extraordinära konstverk och antikviteter – som i sig utgör små delar av historien. När man sålde Anders Zorns ”Omnibus” till Nationalmuseum för 1,2 miljoner kronor år 1981 var det den dyraste svenska målningen som någonsin gått under klubban. Men den absolut kändaste målningen som sålts på Stockholms Auktionsverk är Rembrandts ”Kökspigan” från 1651. Under 1700-talet ägdes den av Eva Bielke, men efter hennes bortgång såldes den på Stockholms Auktionsverk 1779, tillsammans med flera andra konstverk, till en ny namnkunnig ägare – Kung Gustav III. Som fick det kungliga privilegiet att välja först ur den privata konstsamlingen som såldes på Stockholms Auktionsverk 1779. År 1866 överfördes ”Kökspigan” till Nationalmuseums samlingar där den fortfarande finns kvar.

Den 17 december 1733 såldes även Stockholms Auktionsverk på auktion. Högsta budet lades av statsministern Lukas Lutkens, en årlig arrendesumma på 4 502 daler silvermynt. I avtalet som då slöts mellan staten och Stockholms stad fanns en bestämmelse som förbjöd andra att hålla auktioner i Stockholm, alla privata auktioner var tvungna att anmälas till stadens auktionskammare. Som då kunde utfärda tillstånd och se till att deras personal fanns på plats att förrätta auktionen. Den som bröt mot detta bestraffades med böter om 100 silverdaler – där hälften av summan skänktes till angivaren som belöning och andra hälften till stadens fattiga. Sedvanlig provision skulle också erläggas till auktionskammaren. Detta auktionsmonopol avskaffades först 1972, och fram till dess förrättades alltså alla auktioner inom stadens gränser av Stockholms Auktionsverk.

Innanför dörrarna på Nybrogatan 32 står i dag klockan som ringt in till auktion hos Stockholms Auktionsverk i 310 år. Från 1727 användes utringningsklockan för att kalla allmänheten till auktion två gånger i veckan, på måndagar och torsdagar. Efter 1858 dubblades antalet dagar och under högsäsongen – som i dag benämns som vårens och höstens auktionssäsonger – kunde utropandet ta sex av veckans sju dagar i anspråk. Auktionskammaren drevs då statligt och utgick mellan 1674 och 1790 från Själagårdsgatan 19 i Gamla stan. 1790 flyttade man till Polusska huset på Myntgatan och 1836 vidare till Birger Jarls torg på Riddarholmen där man blev kvar i över ett sekel. 1949 flyttade man till Bonnierhuset på Torsgatan, tio år senare till Norrtullsgatan 6 och 1977 till Stockholm city och Beridarebansgatan i lokalerna under Gallerian. 2002 flyttade man in i de nuvarande lokalerna på Nybrogatan 32.

– Att ha varit en levande marknadsplats under så lång tid är ingen liten sak. Hos oss kan vem som helst få tillgång till historien, på ett helt unikt sätt och dessutom köpa med delar av den hem om man vill. Den här anrika försäljningsmetoden präglas av sin uppriktiga giltighet, där objekt byter ägare med full transparens och budgivningen är tillgänglig för alla. Som specialister kan vi uppskatta ett föremåls värde baserat på våra kunskaper och erfarenheter, men det är alltid marknaden som bestämmer. En sak är inte värd mer än vad högstbjudande köpare vill betala för den, just där och just då. Det ligger i auktionens natur, avslutar Victoria Svederberg.

Alla föremål som förvärvats hos Stockholms Auktionsverk bär på egna berättelser och för att uppmärksamma sina 350 år i branschen tar man tillfället i akt att föra samman några av de mest tongivande föremålen som passerat genom auktionssalarna sedan 1674. Detta görs i form av en jubileumsutställning på Nybrogatan 32 den 4–13 juni – med en noggrant utvald samling konstverk och föremål som någon gång sålts av Stockholms Auktionsverk. För att fira den gemensamma historien, dela föremålen med allmänheten och glädjas åt den kulturhistoria man hjälpt till att förvalta.

Har du något du vill sälja? Kontakta våra specialister för värdering, rådgivning och inlämning!
Tillbaka till nyheter