2024-01-25

Stort intresse för historiska föremål under det 350:de årets första Lilla Kvalitén

Årets första slagauktion inleddes i förmiddags inför en fullsatt auktionssal på Nybrogatan 32, och ringdes traditionsenligt in med klockan som annonserat Stockholms Autkionsverks auktioner sedan 1674. Lilla Kvaliténs drygt hundra första nummer utgjordes av Christopher O’Regan Collection – utvalda föremål ur den namnkunnige historiekännarens privata samling, som rönt stor uppmärksamhet under visningsdagarna.

– Det var väldigt glädjande att ha så många initierade samlare på plats i salen. Och fint att se hur det finns ett fortsatt intresse för de här historiska föremålen, en kundkrets som också värdesätter dess historia. Det var en väldigt passande inledning på det här spännande jubileumsåret, säger Ulrika Ruding, chef för konsthantverksavdelningen, som också höll i klubban när det 350:de årets första slagauktion gick av stapeln.

Det dekorerade täcket från 1700-talets andra hälft, som enligt uppgift sytts av grevinnan Posse, såldes för 20 000 kr. En gouache av landskapsmålaren Jonas Carl Linnerhjelm för 30 000 kr och general Nils Mannerskantz porträtt, målat av Jonas Forsslund, fick ett slutpris på 50 000 kr. Även tennföremålen klubbades för anmärkningsvärt höga priser.

Vidare såg vi en jaktkniv från 1800-talets mitt som väckte stor uppmärksamhet och engagemang hos budgivarna. Kniven landade på ett slutpris om 275 000 kr, en ordentlig höjning av det ursprungliga utropet på 35 000-40 000 kr.

Inom möbelkategorin kunde vi konstatera ett fortsatt stort intresse för furun. Efter intensiva budgivningar blev det ett furubord på pelarfot med okänd formgivare som drog iväg från utrop på 6 000-8 000 kr till ett hisnande slutpris på 118 750 kr. Stort intresse fanns även för den robusta furupallen “Palle” från K.J. Pettersson & Söner som landade på 106 250 kr mot ett utropspris på 10 000-12 000 kr.

Bland konsten var det våra svenska konstnärer som nådde de högsta noteringarna. Bland favoriterna såg vi ett porträtt signerat Isaac Grünewald som klubbades för 84 375 kr, en blyerts av Owe Zerges sköt iväg till ett slutpris på 131 250 kr mot utrop 10 000-12 000 kr och Gunnar Hallströms “Stormvåg mot strand” som slutade på 81 250 kr mot utrop 8 000-10 000 kr.

– Både den moderna och klassiska konsten har gått väldigt bra. Med Lilla Kvalitén har vi möjlighet att lyfta väldigt skickliga konstnärer som ibland inte riktigt fått den uppmärksamhet de förtjänar. Gunnar Hallström kanske är ett okänt namn för delar av konstpubliken till exempel, men man ser att ett häftigt motiv appellerar till publiken vilket är väldigt roligt, säger Victoria Svederberg, chef för konstavdelningen.

Nästa Fine art-auktion på tur är Lilla Kvalitén februari, som klubbas 22 februari på Nybrogatan 32 i Stockholm. Auktionskatalogen publiceras online 13 februari och visningen pågår 16–21 februari. Sista dag för intag är 29/1.

Har du något du vill sälja? Kontakta våra specialister för värdering, rådgivning och inlämning!

Tillbaka till nyheter