2023-06-05

Olle Wallins botaniska litteratur – en imponerande samling

I samband med vårens Fine Art-auktion Böcker, Kartor & Manuskript som går av stapeln den 16 Juni, har Stockholms Auktionsverk fått det stora förtroendet att auktionera ut en imponerande samling botanisk litteratur som tidigare tillhört framlidne civilekonomen Olle Wallin.

Ekonomen och samlaren Olle Wallin (1934–2021) var blomsterälskare och botaniskt intresserad redan från tidiga år av sitt liv. Samlingens spännvidd är mycket omfattande och speglar hans stora kärlek till botaniken. I hans litteratursamling – från sent 1400-tal till sent 1800-tal – finns verk som värderas till allt mellan 2 000 kr och 100 000 kr och böckerna är valda med stor omsorg. Det är volymer som inte bara har stått i en bokhylla, utan som har lästs och beundrats gång på gång. Samlingen delas upp i två delar, där den första kommer att auktioneras ut i samband med Böcker, Kartor & Manuskript på Nybrogatan 32 den 16 juni. Vid ett senare tillfälle kommer hans samling med floror och referensbibliotek.

Bland de runt 100 titlar – både svenska och utländska – som kommer att auktioneras ut i juni, finns verk av Carl von Linné, både Hortus Cliffortianus och flera av de klassiska resorna samt den ytterst sällsynta Camporum Elysiorum av Olof Rudbeck från 1789, där endast något enstaka exemplar varit ute till försäljning sedan början av 1900-talet. I samlingen förekommer även ovanliga arbeten av Anders Retzius, Olof Swartz, samt en helt komplett Svensk Botanik. Olle Wallin arbetade, efter sin examen från Handels i Göteborg, både på Svenska Handelsbanken och byggföretaget Beijers under Anders Wall. Intresset för böcker och växter fanns redan i familjen, båda föräldrarna var boksynta och hade ett stort naturintresse. Wallins eget bokintresse blommade upp då han kom tillbaka till Stockholm under 1970–talet och blev en flitig besökare på den antikvariska bokscenen. Många resor i arbetet till framförallt USA och Europa, kombinerades ofta med besök på lokala antikvariat och auktioner där han förvärvade många av sina intressanta verk.

– Naturvetenskap tillhör helt klart ett av de starkaste områdena inom boksamlande och har så gjort under många år. Vi ser att marknaden för detta ämne är fortsatt stark internationellt och vi ser verkligen fram emot att få presentera den här samlingen för världen, förklarar Katharina Fahlstedt, som är chefsintendent för böcker, kartor och handskrifter vid Stockholms Auktionsverk. Och passar på att välja tre titlar ur samlingen som hon anser vara speciellt intressanta.

Camporum Elysiorum
av Olof Rudbeck
– En svensk botanisk raritet av renässansmannen Olof Rudbeck. Titeln kallas även Campus Elysii och har så vitt vi vet inte varit ute på auktionsmarknaden under 1900-talet. Första upplagan av detta berömda verk publicerades redan 1702, men förstördes i Uppsalabranden samma år och endast ett fåtal exemplar överlevde. Av de kvarvarande stockarna till träsnitten räddades några som köptes av Linnés son och såldes senare till James Edward Smith i England. Det här exemplaret är från 1789.

Herbarius Patavie – flora från Passau
– En tidig inkunabel, som alltså är tryckt före år 1500, i fint skick som kommer från det magnifika botaniska biblioteket som tillhört ungerske finansmannen och advokaten Árpád Plesch. Den andra tryckta boken i Tyskland med botaniska illustrationer i träsnitt, publicerad i Passau, Bayern år 1485. Verket är fint illustrerat med 150 träsnitt som även är kolorerade för hand i ett tidigt skede.

Pescatorea Iconographie des orchidées
av J.J. Linden
– Ett imponerande och vackert verk om orkidéer från 1860, av den välkände orkidéejägaren J. J. Linden. Linden var botaniker och upptäcktsresande som reste världen runt på jakt efter nya arter att ta hem till Bryssel.

Fine Art-auktionen Böcker, Kartor & Manuskript – känd som Nordens största bokauktion – kommer att hållas på Nybrogatan 32 den 16 juni och publiceras online den 1 juni. Förutom Olle Wallins botaniska samling inkluderar auktionen även intressanta böcker och manuskript från Carl Sahlins bibliotek (såsom Agricola och Kircher), samt många sällsynta volymer av Linné och hans lärjungar ur K. J. Westmans samling.

Kontakta oss för inlämning, värdering och rådgivning:
Tillbaka till nyheter