2016-08-08

Auktioner genom århundraden

Auktioner har präglat Sverige sedan långt innan landet ens fick sitt namn. Stockholms Auktionsverk har funnits sedan 1674. Göran Ulväng, docent på ekonomisk historia på Uppsala Universitet, har med hjälp Stockholms Auktionsverk kataloger från 1600-talet och framåt djupdykt i svensk auktionshistoria.

Auktioner är ett sorts säljande som funnits sedan urminnes tider, det finns belägg för att de tidigaste auktionerna hölls för 3 000 år sedan.

Under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet skedde en uppstramning av regelverket kring auktioner. Det inträffade i samband med rättsväsendet blev allt mer organiserat. En av de saker som kom att bli betydande för auktionsverksamheten i Sverige var att det inte fanns någon lösning för hur skulder skulle betalas vid konkurser. Nu blev lösningen att skuldernas betalades genom att inventarier såldes på auktion.

Detta blev starten för Stockholm Auktionsverk som grundades 1674.

– Det var ursprunget till hur dagens auktioner ser ut. Man tvingade en person att sälja av sina inventarier. Men detta öppnades det också upp för kommersiell försäljning, exempelvis dödsbon eller när folk behövde pengar. Bilden av att man förr ärvde saker från generation till generation stämmer inte, oftast såldes rubb och stubb på auktion, säger Ulväng.

I sitt arbete har Ulväng också sett att det var större ruljangs på saker än vad man tidigare trott. Under 1700-talet skapade detta en uppskjuts när handelsmän började sälja direkt på auktion istället för via affär. Det blev en del av en framväxande modern marknad.

– Handeln i städerna var väldigt reglerad, först 1864 fick vi fritt näringsliv i Sverige. Det innebär att produktionen inom hantverk var reglerad, sakerna skulle hålla en viss kvalité och mängd. På auktion kunde man få tag det där som inte gick att få tag i hos en mästare, säger han.

Under 1700-talet höll Stockholm Auktionsverk fem till sex auktioner i veckan. Framförallt användes offentliga lokaler som krogar eller fattighus. Trots det är det inte förrän 1800-talet som auktionerna blir en folklig företeelse, tidigare har det varit något för framförallt borgerskap och adel. Från och med 1781 finns alla Stockholm Auktionsverks protokollsböcker sparade. I böckerna går det att se vilka som köpte, sålde och vad priset var.

– Auktionerna fyllde en viktig funktion. Det gör auktioner i dag också, det är en viktig andrahandsmarknad. Blocket exempelvis har blivit en ny version av hur auktioner en gång var, där man säljer även nyproducerade varor, säger Ulväng.

I dag säljs mycket online, hur tror man om 200 år kommer se tillbaka på vår tid och auktioner?

– Om 200 år kommer man definitivt tala om att auktioner fått en helt annan spridning och blivit ett folkligt nöje. Just nu pågår nog en av de större förändringarna någonsin inom auktionsverksamhet. Men är det något vi historiker vet är det att inte gissa på vad som händer i framtiden, det är så oerhört svårt, säger Göran Ulväng.

Tillbaka till nyheter