2023-03-14

1 000 år av skrivna ord – John Ingels historiska samling

1 000 år av skrivna ord

– en temaauktion i två delar hos Stockholms Auktionsverk Globen.

Kulturprofilen och samlaren John Ingels var en man med många strängar på sin lyra, men just skrivkonstens historia var det område han brann starkast för. Hans folkbildande ambition har resulterat i flera utställningar och föreläsningar genom åren, men den avgörande startpunkten för samlingen var de år han reste runt i världen som reseledare och kulturguide – med drivkraften att samla ihop så mycket han bara kunde av det som har med skrift och tryck att göra. I hopp om att väcka ett historieintresse hos unga och vuxna hemma i Leksand.

När den omfattande samlingen nu kommer att gå under klubban online delas den upp i två olika delar och rymmer alltifrån inbundna böcker till unika handskrivna blad.

Första delen

800-tal till 1500-tal

15–25 mars

Andra delen

1600-tal till 1800-tal

11–21 April

Samlingen är huvudsakligen förvärvad under Ingels resor runtom i Europa – där Jerusalem, London och Rom var viktiga fyndplatser. Handskrifterna och böckerna är i de flesta fall väl dokumenterade med inköpstillfälle och i vissa fall även med ägarhistorik samt korrespondens med akademisk expertis på olika lärosäten för ytterligare bedömning.

HÖJDPUNKTER

De båda skriftauktionerna innehåller en hel del medeltida handskrifter, både arabiska och europeiska. Det dyraste är ett blad från en koran med kufisk skrift, daterad till 900-talet. Men bland utropen finns även medeltida koranblad av bättre kvalitet.

Ett annat mycket ovanligt handskriftsblad är ett svenskt blad från en mässbok, daterad till 1300–1400-tal, som innehåller namnet på flera svenska helgonkungar – på grund av reformationen och bildstormarna under Gustav Vasa är mängden svenska katolska handskrifter väldigt begränsad och dyker sällan upp på marknaden. Även en utgåva av den första tryckta bibeln, i form av Gustav Vasas bibel i originalutgåva från 1541 ingår i första omgången utrop.

Bland höjdpunkterna med sydeuropeiska rötter finns inkunabelblad från Italien, daterade till sent 1400-tal, ett breviarium med åtta blad från Bologna med drolerier i form av drakar och fåglar som tecknats i bladens marginaler på 1300-talet. Men även delar av ett psalterium från Paris och 1200-talet.

OM JOHN INGELS

John Ingels (1925–2016) föddes i byn Risholn utanför Leksand, men växte upp på Kungsholmen i Stockholm. Under sin levnadstid var han verksam inom många olika områden, som filmare och reseledare men framför allt som målerikonservator. Efter studenten från Whitlockska samskolan åkte han utomlands för att lära sig konserveringsteknik och återvände till Stockholm för vidare konsthistoriska studier. Därefter ägnade han tio år åt att tekniskt analysera måleri i ett eget laboratorium på Kungsholmen. Han var då en av pionjärerna i Sverige som använde fotografering, röntgen och annan labb-teknik för att undersöka gamla målningar och kunna ge vetenskapligt grundade råd och anvisningar i hur de borde konserveras.

I samband med John Ingels bortgång och dödsruna citerade vännen Christer Arvidson det motto och råd Ingels ofta upprepade:

”Hellre tusen fragment än ett monument. Trasiga, defekta volymer, enstaka blad kan också ge en upplevelse. Huvudsaken är att det är autentiskt – äkta.”

Det här är inte John Ingels första samling som går under klubban hos Stockholms Auktionsverk, i april 2021 såldes hans fornegyptiska föremål i samband med Grand Tour-auktionen vid Stockholms Auktionsverk Globen. Där just föremålen med Ingels proveniens drog stor uppmärksamhet till sig.

För ytterligare information, bilder eller vidare utlåtanden från Stockholms Auktionsverks specialister som hanterar auktionen – vänligen kontakta: frida.lagerblad@auktionsverket.se

Tillbaka till nyheter