2023-09-22

Specialisten Cecilia Berggrens val – ur temaauktionen signerad J.A.G. Acke

Nu öppnar visningen för temaauktionen Claes Mosers samling – av J.A.G. Acke på Nybrogatan 32, inför att den unika samlingen ska gå under klubban den 25 september. Men redan i mitten av augusti besökte konstchefen Victoria Svederberg och specialisten Cecilia Berggren Vaxholm och Villa Akleja, för att plocka ner J.A.G. Ackes verk från väggarna och ägna två hela dagar åt att katalogisera samlingen. En minnesvärd upplevelse i det historiska konstnärshemmet, tillsammans med konstexperten Claes Moser som nu sätter punkt för ett halvt sekels samlande i den svenske konstnärens fotspår.

– Det var givetvis väldigt spännande och roligt att göra katalogiseringen på plats i Ackes hus, och framförallt att få göra det tillsammans med Claes. Ett minne för livet. Även om det så klart är en speciell situation, med något så monumentalt som når sitt slut, så kändes det främst som en hyllning till J.A.G. Acke och hans hem, berättar Cecilia Berggren.

J.A.G. Acke var, som många andra av sekelskiftets konstnärer, väldigt aktiv när det kom till bokutgivning. Under slutet av 1800-talet utgjorde det en enorm möjlighet för konstnärer att få spridning på sina bilder, med tryckteknikens utveckling under 1880-talet blev böckerna dessutom ett mer demokratiskt medie och nådde ännu fler hem än tidigare. Ackes illustrationer i sin svärfar Zacharias Topelius Läsning för barn, som var obligatorisk svensk läsning i Finland under sekelskiftet, gav en ordentlig skjuts till hans popularitet som samtida konstnär. I auktionens katalog återfinns flera illustrationer ur den populära bokserien, tillsammans med storskaliga verk, inledande studier, enkla skisser, tillfällighetsteckningar, fotografier och minnessaker. I den senare kategorin har Cecilia Berggren också funnit en för henne ny sida av den svenske konstnären – tingen i samlingen vittnar om en ägare som både var djupsinnig och humoristisk.

– Konstverken i den här katalogen är helt otroliga, men jag tycker personligen att sakerna är de mest fängslande föremålen. De visar ju vad han hade omkring sig när han skapade och ger snarare en inblick i det vardagliga än i det ceremoniella. För mig har det nästan varit än mer intressant – att få se vad han kluddade på, tittade på och satt på under tiden de här historiska verken kom till, säger Cecilia Berggren och väljer ut fyra av de katalogiserade föremålen som hon finner särskilt intressanta.

Monument över hunden Light
Värdering: 2 000–3 000 kr

– Det här är en väldigt fascinerande skulptur – en halvmeter hög gravsten i sten och betong som Acke skapade och reste för sin bortgångna hund. Vad som gör den särskilt spännande är att den visar upp alla olika uttryck som J.A.G. Acke faktiskt bemästrade som skulptör. Det här arbetet visar att han är klassiskt skolad, men hela tiden strävade efter att vidareutveckla och utmana sin skolning.

“Östrasalt”
Värdering: 800 000–1 000 000 kr

– Det här är ett portalverk inom den svenska vitalismen, en fullkomlig apoteos över skärgården och ett slags andligt testamente som väl sammanfattar Ackes konstnärskap. Den fria horisonten och havet var ett livselixir för honom, och det här verket gör ju onekligen att man känner livet i sig. Man har nästan inget val. Särskilt intressant i en samtida kontext där vi återigen kan se och uppleva samma uppvaknande känsla för naturen och dess sanna betydelse för oss människor.

“Vinterlandskap”
Värdering: 30 000–40 000 kr

– Det här verket är spännande eftersom man så tydligt ser Ackes franska och finska influenser. Man märker att han hade ett starkt och nära samarbete med sin tids finska konstnärsgeneration, även på fritiden. Samtidigt som den förebådar finsk nationalromantik är den väldigt japonistisk i sin stil och glasklar i sitt uttryck.

Fotografier föreställande Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding och Albert Engström
Värdering: 2 000–3 000 kr

– En unik inblick i sekelskiftets kulturelit, det här är fotografier som verkligen fångar och förkroppsligar den konstnärliga andan som rådde då. Fotografierna av Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding och Albert Engström togs uppe vid Sandhamn 1896 – där de var på besök för att dikta Pyttans AB- och CD-lära till Birger Mörners ofödda dotter Marianne. Och visar hur dessa tre giganter klarar av att hylla och tramsa på samma gång, man drar genast paralleller till de ikoniska bilderna från von Heidenstams bröllop på Blå jungfrun.

Visningen inför Claes Mosers samling – av J.A.G. Acke är öppen den 20–25 september och budgivningen har redan startat online, men avgörs alltså i en slagauktion kl.13:00 den 25 september på Nybrogatan 32. Katalogen består av totalt 163 nummer och finns att se online eller i fysiska form i samband med visningen.

Varmt välkommen att kontakta oss för inlämning, värdering och inlämning:
Tillbaka till nyheter