Tillbaka till katalog

Zoologiska böcker

Zoologiska böcker
Zoologiska böcker
Zoologiska böcker
Zoologiska böcker
Zoologiska böcker
Zoologiska böcker
Zoologiska böcker
Zoologiska böcker

Klubbat för:

300 SEK

Utropspris

800 SEK

Beskrivning

ZOOLOGISKA BÖCKER, 8 st,

Carlson, Aug., "Sveriges fåglar: korta beskrifningar jämte redogörelse för deras lefnadssätt, förekomst, häckzoner och flyttningstider", Gleerup, Lund, 1894

Guldberg, Fredrik Oscar, "Från foglarnes verld: naturhistoriska skisser", C. E. Fritzes bokh., Stockholm, 1881

Jägerskiöld, Leonard A., "Om spel och parningslekar bland djuren", Geber, Stockholm, 1908

Lönnberg, Einar, "Svenska fåglars flyttning: med kartor", Geber, Stockholm, 1935

Nilsson, Sven, "Skandinavisk fauna: fåglarna", vol I-II, Faks.-utg., Gidlund, Stockholm, 1980

Nilsson, Sven, "Skandinavisk fauna. tredje delen 3, Amfibierna", Lund, 1842

Widegren, Hjalmar, Handbok i zoologi: för landtbrukare, skogshushållare, fiskeriidkare och jägare. D. 1, Skandinaviens däggdjur, Norstedt, Stockholm, 1865

Konditionsrapport

Fläckar, mindre revor, blyerts- och bläckskrift, ej fullt genomgångna

Auktionsnummer:

860741

Datum:

2021-01-30