Tillbaka till katalog

Ljusstakar, 1800-talets första kvartal

Ljusstakar, 1800-talets första kvartal
Ljusstakar, 1800-talets första kvartal
Ljusstakar, 1800-talets första kvartal
Ljusstakar, 1800-talets första kvartal
Ljusstakar, 1800-talets första kvartal
Ljusstakar, 1800-talets första kvartal
Ljusstakar, 1800-talets första kvartal
Ljusstakar, 1800-talets första kvartal
Ljusstakar, 1800-talets första kvartal
Ljusstakar, 1800-talets första kvartal
Ljusstakar, 1800-talets första kvartal
Ljusstakar, 1800-talets första kvartal
Ljusstakar, 1800-talets första kvartal
Ljusstakar, 1800-talets första kvartal

Klubbat för:

27 000 SEK

Utropspris

25 000 SEK

Beskrivning

LJUSSTAKAR, ett par, högklassiga sengustavianska arbete, sannolikt tillverkade i Stockholm, matterad och polerad brännförgylld brons och mörkpatinerad mässing, bägge ljuspipor stämplade R, numrerade med punkter ett och två, kraftig fot med uppsvängd slät kant, klöverformat växtornament med pikerad botten, kronbladen med dekor av fjäril omväxlande med blomsterkvistar samt akantusornament, bladhölstrad fot och ljuspipa, på livet med applicerad dekor av vinlövsrankor, ljuspipor med urtagbara insatser i mässing, höjd 11, diameter 14,5 cm

LITTERATUR: Stockholms Auktionsverk, Klassiska, hösten 2014, nr 1070-1072, jämför vinlövsdekor på coasters för ett furstligt besök
Stockholms Auktionsverk, Klassiska, våren 2016, nr 1099, jämför ljusstakar från Eric Taléns verkstad, signerade Pehr Ulrik Fyrwald 14 augusti 1814

OTRYCKTA KÄLLOR: Henrik Åberg: Tillverkning av förgyllda bronser i Stockholm under empiren, magisteruppsats, Uppsala universitet 1999

Ljusstakarna har, med sin unika formgivning, sannolikt varit beställningsarbeten för en uppdragsgivare som haft speciella önskemål och ekonomisk kapacitet att förvärva dyrbara brännförgyllda bronser. De vackert efterarbetade bronsdelarna har till största delen polerats i brännförgyllningen, ofta valde man att låta blanka och matta delar kontrastera mot varandra för att skapa en effektfull variation i ytskikten. Genom jämförelse med likvärdiga svenska bronser, i konstruktion och ytbehandling, framstår en stockholmsmästare som sannolik upphovsman till ljusstakarna.

Bägge de utbjudna ljusstakarna är stämplade R, men märkningen är synlig enbart när ljusstaken är isärplockad. Sådana märkningar är ovanliga, i samband med Stockholms Auktionsverks Klassiska auktion i juni 2016 såldes ett par ljusstakar där ena var signerad under bottenbeslaget P.U.F. d. 14 augusti 1816 den andra märkt 16 i botten. Ljusstakarna kunde därmed beläggas från Eric Taléns verkstad i Stockholm, då signaturen avsåg Pehr Ulrik Fyrwald, gördelmakargesäll hos Talén. År 1810 fanns i Stockholm två metall- och bronstillverkare med initialen R i efternamnet, Carl Gustaf Renander och Johan Rosendahl, möjligtvis skulle någon av dessa kunna vara upphovsman till de högklassiga ljusstakarna.

Konditionsrapport

Ena ljuspipan med dekorförlust

Auktionsnummer:

855371

Datum:

2020-12-19