Arkiv

Böcker, Kartor & Handskrifter - Page 5

Triewalds föreläsningar ur Sahlins bibliotek

Triewalds föreläsningar ur Sahlins bibliotek

Unpublished manuscript on pyrotechnics 1834

Unpublished manuscript on pyrotechnics 1834

Karl XII:s stora kyrkobibel från 1703

Karl XII:s stora kyrkobibel från 1703

First edition of Gandhi´s autobiography in English

First edition of Gandhi´s autobiography in English

Braque Reverdy Une Aventure Methodique 1949

Braque Reverdy Une Aventure Methodique 1949

Duhamel du Monceau important work on trees 1755

Duhamel du Monceau important work on trees 1755

Årlin Libro de horas de Santo Domingo 1987

Årlin Libro de horas de Santo Domingo 1987

Becanus on Ferdinand of Spain 1636

Becanus on Ferdinand of Spain 1636

Bergius Tal om läckerheter 2 vol.

Bergius Tal om läckerheter 2 vol.

August Strindbergs studentskrivning 1867

August Strindbergs studentskrivning 1867

Linnés Västgötaresa 1747

Linnés Västgötaresa 1747

Fotografier från Värmdö av Quist ca 1880-90

Fotografier från Värmdö av Quist ca 1880-90