Tillbaka till katalog

Triewalds föreläsningar ur Sahlins bibliotek

Triewalds föreläsningar ur Sahlins bibliotek
Triewalds föreläsningar ur Sahlins bibliotek
Triewalds föreläsningar ur Sahlins bibliotek
Triewalds föreläsningar ur Sahlins bibliotek
Triewalds föreläsningar ur Sahlins bibliotek
Triewalds föreläsningar ur Sahlins bibliotek
Triewalds föreläsningar ur Sahlins bibliotek
Triewalds föreläsningar ur Sahlins bibliotek

Klubbat för:

11000 SEK

Utropspris

7 000-9 000 SEK

Beskrivning

TRIEWALD, MÅRTEN. (2). Mårten Triewalds År 1728 och 1729 håldne Föreläsningar, på Riddarehuset i Stockholm, öfwer Nya Naturkunnigheten, hwarutinnan densamma genom Rön och Försök är worden Förklarad och stadfästad. Til allmänn tienst utgifne. Första (-Andra) Delen. Stockholm (P. J. Nyström) 1758, 36.

Liten 4:o (199x151 mm.). (16), (1)-327, (9), (16), (64), (1)-275, (5) s. Titelblad i rött och svart, graverat porträtt (föreställande Triewald) graverat av E. Geringius efter Schröder, 64 utvikbara graverade planscher (alla, eg. 65, 1 dubbelnumrerad, delvis lätt brunfläckade, några veckade).
Samtida bruna marmorerade skinnband, delvis något nötta, delvis med lagningar i falsarna, rikt guldornerade ryggar med fem upphöjda bind,delvis med småskador i övre eller nedre del, röda snitt. Del I med nya inre doublurer, för- och eftersättsblad. Enstaka brunfläckar, huvudsakligen i övre marginal. Exlibris Carl Sahlin. 2 vol.

Sten G. Lindberg, Swedish Books 1280-1967. Nr. 41.
Del I andra upplagan.
Efter tio år i England ville Triewald "bringa manufakturer och hushållning i Sverige till samma höjd som i England. Han kände sig efter hemkomsten som en evangelist, full av iver strödde han praktiska uppslag omkring sig, enkla landtbruksråd blandades med komplicerade tekniska inventioner. Han hade sin medförda instrumentsamling och nyåret 1728 inledde han på Riddarhuset sina föreläsningar över den moderna naturläran, fortsatta under två terminer. Anhopningen av apparater och experiment kunde väl förvirra men åhörarna kom i skaror, även förnämt folk som riksråd, generaler och diplomater. Villigt sällade sig subskribenterna, när Triewald i reviderat och utökat skick omsider utgav sina föreläsningar i två volymer med vackra kopparstick (1735-36). . . . De utgivna delarna behandlar kroppars allmänna och särskilda egenskaper, rörelselagarna, lutande plan och pendlar, centripetal- och centrifugalkrafterna, de fem enkla maskinerna, friktionen, muskelarbetet, hydtrostatiken och hydrauliken ... en redig och levande framställning på modersmålet av centrala områden inom den moderna fysiken." (Sten Lindroth).
Sten G. Lindberg, Swedish Books 1280-1967. Nr. 41.
På flertalet av de graverade planscherna återfinns adelsvapen, vilket gör att verket även kan anses vara en de tidigaste svenska vapenböckerna.

Proveniens: Carl Sahlin (1861-1943), industriman, bergsråd och bergshistoriker.
Han började sitt samlande redan som bergselev 1897, blev senare vice disponent och chef för järnverksavdelningen vid Stora Kopparbergs Bergslags AB 1893-1900, senare bruksdisponent vid Laxå bruk. S. var ordförande i Järnverksföreningen 1904-28, tillika fullmäktig i Jernkontoret. Han utgav en mängd skrifter i bergs- och brukshistoriska ämnen (även numismatik) och lade grunden till Bergslagets bibliotek och museum. Han var med vid tillkomsten av Tekniska museet, och hans bergshistoriska samling samt en del av biblioteket, ett halvt sekels samlargärning, donerades till Tekniska museet 1933 och innehåller handlingar rörande främst den svenska järn- och stålindustrien genom tiderna.

Auktionsnummer:

6128

Datum:

2020-12-10