Tillbaka till katalog

Carl Gustaf Tessin till Gustav III 2 volymer

Carl Gustaf Tessin till Gustav III 2 volymer
Carl Gustaf Tessin till Gustav III 2 volymer
Carl Gustaf Tessin till Gustav III 2 volymer
Carl Gustaf Tessin till Gustav III 2 volymer
Carl Gustaf Tessin till Gustav III 2 volymer
Carl Gustaf Tessin till Gustav III 2 volymer
Carl Gustaf Tessin till Gustav III 2 volymer
Carl Gustaf Tessin till Gustav III 2 volymer
Carl Gustaf Tessin till Gustav III 2 volymer
Carl Gustaf Tessin till Gustav III 2 volymer
Carl Gustaf Tessin till Gustav III 2 volymer
Carl Gustaf Tessin till Gustav III 2 volymer

Klubbat för:

44000 SEK

Utropspris

8 000-10 000 SEK

Beskrivning

TESSIN UR NILS BONNIERS BIBLIOTEK (2). (TESSIN, CARL GUSTAF). Utkast af en gammal mans dageliga bref, under dess sjukdom, til en späd prints. Stockholm (Lars Salvius) 1751.
Liten 4:o. (233x173 mm.) (108) s.
Senare brunt hfrbd med guldornerad rygg, främre pärmen med Nils Bonniers monogram i guld (Levins bokbinderi, Uppsala). Tryckt på tjockt papper. Några småfläckar på titelbladet och här och var i marginalerna. Försättsbladet med utraderad / övermålad namnteckning.
Enligt uppgift på eftersättsbladet (skrivet av Bertil Nilsson på Levins bokbinderi) är detta den sist bundna boken vid AB Levins bokbinderi, Uppsala, där finns även en tillskrift "Med varm hälsning till byggm. Nils Bonnier och och ett hjärtligt tack för mångårigt samarbete! BN".

Enligt Tessins egen uppgift tryckt i endast 25 exemplar på drottningens befallning (se Tessin: En gammal mans bref, til en ung prints, 1756, d. II s. 196). Enligt uppgift på eftersättsbladet är detta den sist bundna boken vid AB Levins bokbinderi, Uppsala.

(TESSIN, CARL GUSTAF). En äldre mans bref til en stadigare prints. Stockholm (Lars Salvius) 1753.
Liten 4:o.(235x180 mm.). (3), 4-356 s. 1 graverad vinjett av snäcka på s. 32.
Fint pastischband från 1900-talet av brunt skinn med rikt guldornerad rygg med sex upphöjda bind, röd titeletikett, stänksnitt (enligt anteckning gjort av Sven Viklander, konservator på Kungliga Bibliotektet, 1966). Tryckt på tjockare papper. Med Nils Bonniers monogramstämpel på försättsbladet.
2 volymer.

Enligt uppgift tryckt i endast 28-30 exemplar och utdelad av författaren.

Proveniens: Nils Bonnier (1908-91), Clas Ifvarsson (1941-2012), koncernchef och VD för Stockholm Stadshus AB. Tidigare VD för ett par bolag inom Stockholms stad och under en period aktiv inom kommunalpolitiken. Hans imponerande boksamling bestod till största delen av svensk vitterhet från 1600-1800-talet, men även av många andra viktiga verk med tonvikt på Sverige. Ifvarsson var mycket kulturhistoriskt intresserad och dessutom en engagerad och kunnig samlare, vilket syntes i hans omfattande bibliotek.

Auktionsnummer:

6025

Datum:

2020-12-10