Tillbaka till katalog

Band för Gustav III - Regeringsformen 1772

Band för Gustav III - Regeringsformen 1772
Band för Gustav III - Regeringsformen 1772
Band för Gustav III - Regeringsformen 1772
Band för Gustav III - Regeringsformen 1772
Band för Gustav III - Regeringsformen 1772
Band för Gustav III - Regeringsformen 1772
Band för Gustav III - Regeringsformen 1772
Band för Gustav III - Regeringsformen 1772
Band för Gustav III - Regeringsformen 1772
Band för Gustav III - Regeringsformen 1772

Klubbat för:

38000 SEK

Utropspris

7 000-8 000 SEK

Beskrivning

GUSTAV III BAND. Gustav III:s regeringsform 1772. Innehåller 11 kungörelser samtliga tryckta i Stockholm hos Henric Fougt 1772.

Samtida skinnband, pärmar med Gustav III:s pärmexlibris i ett guldpressat spegelmonogram och tre kronor under stor kunglig krona, marmorerade inre doblurer, rikt guldornerad rygg med sex upphöjda bind och mörkröd titeletikett, rött stänksnitt (band något nött , delvis något skeva pärmar och fuktskada, pärmexlibriset med något bortnött guld på bakre pärm). Regeringsformen med anteckningar i marginalen och några understrykningar, några understryckningar här och var i den övriga texten.
Clas Ifvarssons anteckningar om bandet mm i blyerts på försättsbladet, eftersättsbladet med reva och liten pappersförlust (fastnat på bakre pärmen). Några enstaka småfläckar i text.

Innehåller följande samtliga tryckta i Stockholm hos Henric Fougt 1772:
Kongl. Maj:ts nådig kundgörelse til thess trogne undersåtare i residence-staden Stockholm (4 s.), Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse och warning, angående någre emot k:gl. maj:ts lagliga rättigheter samt rikets sielfständighet och rätta frihet yppade skadeliga försök (4 s.), Kongl. Maj:ts nådiga försäkran til thess lif-garde, artillerie och samtelige trogne undersåtare här i residence-staden Stockholm (4 s.), Kongl. maj:ts tal til riksens ständer, församlade uppå riks-salen i Stockholm, den 21 augusti 1772 (8 s.), Kongl. Maj:ts och riksens ständers faststälte regerings-form. Dat. Stockholm den 21 aug. 1772 (30 s.), Kongl. Maj:ts nådige försäkran gifwen thess trogne undersåtare samtelige riksens ständer på riks-salen then 21 augusti 1772 (4 s.), Allmän tacksäjelse och bön, som i anseende til the år 1772 the 21 augusti enhälligt antagne, faststälte och beswurne Swea rikes regerings-form kommer at upläsas i församlingarne uti riket (4 s.), Protocoll, hållit hos hans kongl. maj,t uppå Stockholms slott the 22 augusti 1772. Angående the förra råd-kammarens dimission och et nytt råds formerande (6 s.), Kongl. maj:ts nådiga kungörelse och warning, at uti tal och skrifter icke inblanda smädeliga tilwitelser anågend the förre partier m.m. (4 s.), Kongl. maj:ts tal til riksens stänkder, på riks-salen den 25 augusti 1772 (4 s.).

Sjögren fig. 157 (s. 145), jämför även fig. 162.

Proveniens: Clas Ifvarsson (1941-2012), koncernchef och VD för Stockholm Stadshus AB. Tidigare VD för ett par bolag inom Stockholms stad och under en period aktiv inom kommunalpolitiken. Hans imponerande boksamling bestod till största delen av svensk vitterhet från 1600-1800-talet, men även av många andra viktiga verk med tonvikt på Sverige. Ifvarsson var mycket kulturhistoriskt intresserad och dessutom en engagerad och kunnig samlare, vilket syntes i hans omfattande bibliotek.

Auktionsnummer:

6049

Datum:

2020-12-10