Tillbaka till katalog

Carl Milles, Solsångaren

Carl Milles, Solsångaren
Carl Milles, Solsångaren
Carl Milles, Solsångaren
Carl Milles, Solsångaren
Carl Milles, Solsångaren
Carl Milles, Solsångaren
Carl Milles, Solsångaren
Carl Milles, Solsångaren

Klubbat för:

150 000 SEK

Utropspris

35 000 SEK

Beskrivning

CARL MILLES (1875-1955): Solsångaren, signerad 1a Skizz till Solsångaren av C. Milles, grönpatinerad brons, höjd 33 cm. Gjutarstämpel Rasmussen Köpenhamn.
Modellerad 1919-26

PROVENIENS: Tore Wretman

LITTERATUR: Erik Näslund, Carl Milles - en biografi, Förlags AB Viken 1991, jämför bild på sidan 160

Den aktuella skulpturen är torso-versionen av Solsångare. Den existerar i flera olika storlekar och har gjutits i ett okänt antal exemplar. På traditionellt klassiskt vis har solsångaren intagit kontrapostställning, det vill säga kroppstyngden vilar på ena benet, medan det andra är lätt framskjutet.

Solsångaren, ett monument över Esaias Tegnér, var ursprungligen tänkt att bära skaldens ansiktsdrag. Denna tanke övergav Carl Milles relativt snart, han hyste ovilja mot poserande statyer. Istället fick statyn formen av en symbolisk mansgestalt vilken som solsångare företräder Tegnérs diktning. Den Tegnérska sångens hyllning till solen tolkas som en åkallan, en hänvändelse mot höjden som på ett naturligt sätt kommer till uttryck i gestaltens rörelse.

Figuren på Strömparterren i Stockholm är placerad på en hög sockel. Att konstnären här endast givit oss torson fäster uppmärksamheten på den mycket förfinade uttrycksfullheten i gestaltens rörelse och det endast antydda muskelspelet. Sedan huvudet inte skulle bära Tegnérs drag var dess utformning fri och Milles provade flera förslag innan han stannade för den befintliga formen.

Konditionsrapport

Auktionsnummer:

657013

Datum:

2019-09-29