Tillbaka till katalog

Stenyxa

Stenyxa
Stenyxa
Stenyxa
Stenyxa
Stenyxa
Stenyxa
Stenyxa
Stenyxa
Stenyxa
Stenyxa
Stenyxa
Stenyxa
Stenyxa
Stenyxa
Stenyxa
Stenyxa
Stenyxa
Stenyxa

Klubbat för:

26 000 SEK

Utropspris

10 000 SEK

Beskrivning

DUBBELEGGAD STRIDSYXA, ca 3400-2900 f Kr, Sverige, yngre stenålder, utförd i hård magmatiskt och porfyrisk bergart, slipad över alla ytor (även skafthålet), längd ca 14,5, största bredd ca 5 cm.

Proveniens, Enligt uppgift är yxan hittade vid dikesgrävning i Fliseryd sn, Kalmar län vid 1900-talets början. Kommer från en äldre samling av fornföremål.

Konditionsrapport

Jordfynd. Det finns en tvärgående spricka vid skafthålet som dock inte verkar genomgående. Den har sannolikt kommit fram vid tillverkningen av yxan och verkar inte ha försvagat stenen.

Auktionsnummer:

468768

Datum:

2017-06-14