Tillbaka till katalog

Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg

Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg
Rudbecks imponerande Atlantica från Ericsberg

Klubbat för:

160000 SEK

Utropspris

70 000-80 000 SEK

Beskrivning

ATLANTICAN FRÅN ERICSBERG. RUDBECK, OLOF. Atland eller Manheim dedan Japhetz a"omne, deförnemste keyserlige och kungelige slechter ut till hela werlden, henne att styra, utgångne äro, så och desse e!erföljande folck utogade nembligen skyttar, borbarn, asar, jettar, giotar, phryger, trojaner, amazoner, traker, lyder, maurer, tussar, kaller, kiempar, kimrar, saxer, germen, swear, longobarder, wandaler, heruler, gerpar, tydskar, angler, paitar, danar, siökämpar, och #era de som i werket wiskas skola. Atlantica sive Manheim /. . ./. 1-4 + Atlas. Uppsala, Henricus Curio (1679)-89/ Rudbecks tryckeri, 1698/ Stockholm, P.A.Norstedt & söner, 1863 resp. (Uppsala, Henrik Curio, 1679). Folio + atlas i stor folio.

Del I i samtida skinnband med rikt guldornerad rygg med upphöjda bind, stänksnitt, del II och III i ett samtida pergamentband, del IV oskuren i samtida skinnband. Atlasen i ett något nött samtida halvpergamentband med senare marmorerat pärmpapper. Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris.

1: Graverad front. + (8), + 891, + (1) s. Sista sidan med träsnitt. Tryckt på skrivpapper. Enstaka småfläckar, litet brännhål sid. 7-8.
2: Graverad front., + (16), + 43, + (blank), + 542, 542, 543, 543, 544, 544, 545, 545-672, + 36, + (8) s. Åtskilliga helsides träsnitt i pagineringen. Enstaka fläckar inledningsvis, sid. 1-4. med papperslagningar i övre hörnen, fint lagade revor bl.a. sid. 37-38 och 288-297.
3: (13), + (blank), + 553, 556-762, + (55) s. Sid. 531-534 kompletterade från annat exemplar, sid. 591-592 med papperslagning, lagad reva 675-676.
4: (2), + 104, 107- 210, + 20 s. + utvikbar karta.
Atlas: Graverad front, + (80) s. med gravyrer och träsnitt. Sid. (9) med papperslagning.

Collijn, 784f. Warmholtz 1229. Lindberg, Swedish books, 33. Biblioteca Rudbeckiana 704, 705, 737, 759 & 760 resp. 704:3 för testimonia. Carlander III, 564J.

Svensk-latinsk parallelltext. Den latinska översättningen gjordes i del 1-2 av Andreas Norcopensis och i del tre av Petter Salan. Första delen är i första upplagan, första tryckningen och är ett av de 100 exemplar som trycktes på holländskt skrivpapper, vilket skänkts av Magnus Gabriel De la Gardie. Saknar dock som alltid sista rättelsebladet "Ad bibliopegos". Andra delen med "testimonia" pars I-II: 1-2, till första och andra delen, (s. 1-43) komplett samlade efter förordet, känt enligt Rudbeck i 22 exemplar. Fjärde delen i faksimiltrycket som utgavs med kommentarer av G. E. Klemming i 100 exemplar.
Originalet trycktes 1702 på Rudbecks eget tryckeri men vid Uppsala brand samma år hade endast 210 sidor tryckts. Både den och den tredje delen, som också trycktes på Rudbecks tryckeri, brann till stor del upp vid branden, vilken drabbade det Rudbeckska huset hårt. Av fjärde delen överlevde endast ett fåtal kompletta exemplar. Atlasdelen är i första upplagan. Den utgavs tillsammans med första textdelen av Atlantican 1679, men kopparsticken var färdiga redan 1676. Den innehåller fyra dubbelsidiga graverade kartor, fem graverade planscher samt åtskilliga träsnitt, både hel- och dubbelsidiga samt två dubbelsidiga tabeller.
Samtliga kopparstick är utförda av Philipp Jacob Lellott, utom den berömda frontespisen, som är graverad av Dionysius Padt-Brugge.

Olof Rudbeck's Atlantica is the most remarkable manifestation of the ideas behind Sweden's political aspirations to be a great power in the 17th century. Rudbeck believed that Plato's description of the splendid island of Atlantis with its mighty and virtuos people referred to the temple at Old Uppsala and the Swedish people who were the grandchildren of Japhet and had settled in Sweden immediately after the fall of the town of Babel.
The Atlantica is one of the last attempts to reconcile the authority of the Ancients with the empirical observations of the Moderns. The text is an ingenious absurdity with fantastic etymologies mixed with new ideas. It aroused immense attention in the world of learning, and Rudbeck's Gothic primitivism influenced many later writers, like Pierre Bayle, Montesquieu, Voltaire, and Edward Gibbon. Leibniz appreciated Rudbeck's account of the early history of Sweden and admitted that even false or debatable opinions may sometimes stimulate people to brilliant achievements. (Sten G. Lindberg, Swedish Books 1280-1967, p. 27-28).

Proveniens: Friherre Carl Jedvard Bonde (1813-95), Ericsbergs slott, Clas Ifvarsson (1941-2012), koncernchef och VD för Stockholm Stadshus AB. Tidigare VD för ett par bolag inom Stockholms stad och under en period aktiv inom kommunalpolitiken. Hans imponerande boksamling bestod till största delen av svensk vitterhet från 1600-1800-talet, men även av många andra viktiga verk med tonvikt på Sverige. Ifvarsson var mycket kulturhistoriskt intresserad och dessutom en engagerad och kunnig samlare, vilket syntes i hans omfattande bibliotek.

Auktionsnummer:

6051

Datum:

2020-12-10