Tillbaka till katalog

Osbeck Dagbok öfver en Ostindisk resa tryckt 1757

Osbeck Dagbok öfver en Ostindisk resa tryckt 1757
Osbeck Dagbok öfver en Ostindisk resa tryckt 1757
Osbeck Dagbok öfver en Ostindisk resa tryckt 1757
Osbeck Dagbok öfver en Ostindisk resa tryckt 1757
Osbeck Dagbok öfver en Ostindisk resa tryckt 1757
Osbeck Dagbok öfver en Ostindisk resa tryckt 1757
Osbeck Dagbok öfver en Ostindisk resa tryckt 1757
Osbeck Dagbok öfver en Ostindisk resa tryckt 1757
Osbeck Dagbok öfver en Ostindisk resa tryckt 1757
Osbeck Dagbok öfver en Ostindisk resa tryckt 1757
Osbeck Dagbok öfver en Ostindisk resa tryckt 1757
Osbeck Dagbok öfver en Ostindisk resa tryckt 1757

Klubbat för:

6000 SEK

Utropspris

6 000-8 000 SEK

Beskrivning

OSBECK, PEHR. Dagbok öfwer en Ostindisk resa åren 1750. 1751. 1752. Med anmärkningar uti naturkunnigheten, främmande folkslags språk, seder, hushållning, m.m... Jämte ... afledne skepps-predikanten Toréns bref. Stockholm (L. L. Grefing) 1757.

8:o (192x124 mm.). (8), (1)-312, (4), 317-376, (16) s. 12 graverade planscher (komplett, något småfläckade).
Samtida nött halvfranskt band, spricka i fals, rygg med skador i övre och nedre kant, pärmar med stötta hörn. Enstaka småfläckar, titelsidan något solkad.

Soulsby 3599. Toréns text med förord av Linné (Linnaeus).
Ett separat tryckt bihang av Ekeberg saknas som ofta. Linnélärjungen Pehr Osbeck (1723-1805) avreste 1750 som skeppspredikant på ostindiefararen Prins Carl och återvände till Sverige 1752. Reseskildringen utkom fem år senare: "Folkliv och hushållning får lika mycket utrymme som naturalhistorien, den typografiska uppställningen är kalkerad efter lärofaderns resedagböcker. Osbeck ger en utförlig skildring av Kanton och Kina - den första tryckta av en svensk författare - och prisar Confucius ´härliga moral´. Växtlistor och latinska växtbeskrivningar överflödar, också fåglar och fiskar får sitt" (Sten Lindroth). I slutet av arbetet trycks sju brev från Olof Torén (1718-53) till Carl von Linné.
Enligt blyertsanteckning inköpt hos Thulin & Ohlson (Göteborg) för 90 kronor år 1954.

Auktionsnummer:

6066

Datum:

2020-12-10