Tillbaka till katalog

Präster i Södermanland och Närke, 2 vol.

Präster i Södermanland och Närke, 2 vol.
Präster i Södermanland och Närke, 2 vol.
Präster i Södermanland och Närke, 2 vol.
Präster i Södermanland och Närke, 2 vol.
Präster i Södermanland och Närke, 2 vol.
Präster i Södermanland och Närke, 2 vol.

Såld för:

1 600 SEK

Utropspris

2 000 SEK

Beskrivning

PRÄSTER I SÖDERMANLAND OCH NÄRKE (2). AURELIUS, NILS & FOLLÉN, JACOB ENGELBERT. Strengnäs stifts herda-minne, eller Kort beskrifning om pastores och comministri, så wäl uti Södermanlan som Neriket, ifrån något öfver 200 år tilbaka, in til närvarande tid... I-[II]. Stockholm, hos And. Jac. Nordström, 1785/Strängnäs, hos Carl Eric Ekmarck, 1817.
8:o. 170 x 105 respektive 175 x 105 mm. (8), 800, (28), (6), III-VI, 693, (9) s. Första delen (Södermanland) interfolierad i ett litet nött senare (1800-talets mitt) pergamentband, andra delen (Nerike) i samtida halvfranskt band. Första delen med återkommande svaga fuktränder, mestadels äldre anteckningar i marginalerna och på de interfolierande bladen. Andra delen med några småfläckar och ett fåtal anteckningar med bläck. Albin Hildebrands exlibris i del I, äldre namnteckningar, bl. a. J. Hermelin, i del II. 2 volymer.

Ågren 1064, not. Andra delens titel: Nerikes herdaminne, utgifvet af J. E. Follén.

Konditionsrapport

Se text!

Auktionsnummer:

658975

Datum:

2019-08-18