Tillbaka till katalog

Jern.kontorets annaler

Jern.kontorets annaler
Jern.kontorets annaler
Jern.kontorets annaler
Jern.kontorets annaler
Jern.kontorets annaler
Jern.kontorets annaler

Såld för:

1 600 SEK

Utropspris

4 000 SEK

Beskrivning

Jern-kontorets annaler. 54 vol. mellan 1828-1907 (ej kollationerade, inklusive reg. 1817-64). Stockholm 1828-1907.

8:o. Delvis utvikbara graverade, litograferade o. andra planscher, planer o. kartor (ej kollationerade, delvis något fläckade).
Senare (1900-tal) svarta halvklotband. Enstaka fläckar. Exlibris Carl Sahlin. +

DARELL, J. G. Bruks- och gruvregister till Jernkontorets annaler 1817-1936 omfattande samtliga svenska gruvor, hyttor, hammare och järnverk omnämnda i huvudtidskriften, i Bihang till Jernkontorets annaler 1900-1918 samt i Tidskrift för svenska Bergshandteringen 1843-1845. Stockhom (Jernkontoret) 1938.

Folio (ca355x225 mm.). Maskinskrift på rectosidan, omfattande titel, företal (2 blad), blad 1-208. (Löst bifogad i slutet "Ortsregister till Rinmansarkivet i Tekniska Museet, omf. 15 blad m. text å rectosidan i folio, företal underteclnat o. daterat Elis Hildebrand 1939).
Samtida lätt nött grönt klotband. 55 vol.

Omfattar årgångarna 1828, 30-36, 40, 56-71, 77, 86-1900, 1904-07.

Ur Carl Sahlins bibliotek.
Carl Sahlin (1861-1943), industriman, bergsråd och bergshistoriker.
Han började sitt samlande redan som bergselev 1897, blev senare vice disponent och chef för järnverksavdelningen vid Stora Kopparbergs Bergslags AB 1893-1900, senare bruksdisponent vid Laxå bruk. S. var ordförande i Järnverksföreningen 1904-28, tillika fullmäktig i Jernkontoret. Han utgav en mängd skrifter i bergs- och brukshistoriska ämnen (även numismatik) och lade grunden till Bergslagets bibliotek och museum. Han var med vid tillkomsten av Tekniska museet, och hans bergshistoriska samling samt en del av biblioteket, ett halvt sekels samlargärning, donerades till Tekniska museet 1933 och innehåller handlingar rörande främst den svenska järn- och stålindustrien genom tiderna.

Konditionsrapport

Se text, ej kollationerade

Auktionsnummer:

402808

Datum:

2016-09-14