Arkiv

Böcker, Kartor & Handskrifter - Page 7

Ehrensvärds klassiska resa till Italien 1819

Ehrensvärds klassiska resa till Italien 1819

Lock av Karl XIV Johans hår från Koskull

Lock av Karl XIV Johans hår från Koskull

Meggendorfer´s charming Affentheater c. 1885

Meggendorfer´s charming Affentheater c. 1885

August Strindberg fotografier 2 st

August Strindberg fotografier 2 st

Linnés Skånska resa 1751

Linnés Skånska resa 1751

Thomas Shaw´s Travels to North Africa 1738

Thomas Shaw´s Travels to North Africa 1738

Reklam för Martinson Resor utan mål 1932

Reklam för Martinson Resor utan mål 1932

Neu-eröffnete Reit-Bahn by Cavendish 1700

Neu-eröffnete Reit-Bahn by Cavendish 1700

German pocket globe MPS c. 1850-60

German pocket globe MPS c. 1850-60

Newton terrestrial table globe 1840

Newton terrestrial table globe 1840

Knitl Cosmographia elementaris 1674

Knitl Cosmographia elementaris 1674

Bremerband Sveriges periodiska litteratur 2 vol.

Bremerband Sveriges periodiska litteratur 2 vol.