Arkiv

Böcker, Kartor & Handskrifter - Page 2

Missal, use of Monte Casino Venice 1506

Missal, use of Monte Casino Venice 1506

Interesting works on nutrition Regimen sanitatis

Interesting works on nutrition Regimen sanitatis

On chiromancy and others by Taisnier 1562

On chiromancy and others by Taisnier 1562

Valtrini De re militari 1597

Valtrini De re militari 1597

Virgil with fine woodcuts 1536-37

Virgil with fine woodcuts 1536-37

Första upplagan av Manuale Lapponicum 1648

Första upplagan av Manuale Lapponicum 1648

Karl XII:s stora kyrkobibel från 1703

Karl XII:s stora kyrkobibel från 1703

Knitl Cosmographia elementaris 1674

Knitl Cosmographia elementaris 1674

Bokband av Anders Bäckström Postilla 1785

Bokband av Anders Bäckström Postilla 1785

Campanella Prodromus philosphiae 1617

Campanella Prodromus philosphiae 1617

Descartes, Les Principles de la Philosophie 1651

Descartes, Les Principles de la Philosophie 1651

Socialisten Quidings ovanliga Slutliqvid 1886

Socialisten Quidings ovanliga Slutliqvid 1886