Arkiv

Böcker, Kartor & Handskrifter - Page 12

Lock av Karl XIV Johans hår från Koskull

Lock av Karl XIV Johans hår från Koskull

C. M. Bellman - egenhändigt skrivet protokoll 1770

C. M. Bellman - egenhändigt skrivet protokoll 1770

Alexandre Dumas père manuscript autograph 82 pages

Alexandre Dumas père manuscript autograph 82 pages

Dumas manuscript on The Three Musketeers

Dumas manuscript on The Three Musketeers

42 brev från Jan Myrdal till Ingmar Björkstén

42 brev från Jan Myrdal till Ingmar Björkstén

Rousseau autograph manuscript 1 page c. 1740ies

Rousseau autograph manuscript 1 page c. 1740ies

August Strindbergs studentskrivning 1867

August Strindbergs studentskrivning 1867

Taube Balladen om Gustaf Blom, manuskript

Taube Balladen om Gustaf Blom, manuskript

Taube signerat notmanuskript Brise de l´Ouest

Taube signerat notmanuskript Brise de l´Ouest

Taube Kanariefågeln manuskript 1937

Taube Kanariefågeln manuskript 1937

Taube dedikationer till Emil Carelius m.fl.

Taube dedikationer till Emil Carelius m.fl.

Taube 3 brev till Emil Carelius m.fl.

Taube 3 brev till Emil Carelius m.fl.