Tillbaka till katalog

Taube dokument kvittenser mm till Emil Carelius

Taube dokument kvittenser mm till Emil Carelius
Taube dokument kvittenser mm till Emil Carelius
Taube dokument kvittenser mm till Emil Carelius
Taube dokument kvittenser mm till Emil Carelius
Taube dokument kvittenser mm till Emil Carelius
Taube dokument kvittenser mm till Emil Carelius
Taube dokument kvittenser mm till Emil Carelius
Taube dokument kvittenser mm till Emil Carelius
Taube dokument kvittenser mm till Emil Carelius
Taube dokument kvittenser mm till Emil Carelius
Taube dokument kvittenser mm till Emil Carelius
Taube dokument kvittenser mm till Emil Carelius

Klubbat för:

3400 SEK

Utropspris

4 000-5 000 SEK

Beskrivning

TAUBE, EVERT. 9 dokument, rättegångshandlingar, kvittenser mm från Taube flertalet ställda till musikförlaget Elkan & Schildknecht, Emil Carelius.
Bl.a. 1 egenhändigt skriven kvittens daterad 1923, 1 brev undertecknat 1924, 1 avtal signerat Evert Taube 1936, 1 kvitto rörande 2 ex Fredens folianter, daterat 1936. Rör utbetalning av honorar mm. Några delvis nötta, vikta, några smårevor.

Proveniens: Emil Carelius (1878-1966), svensk musikförläggare och dirigent, arv inom familjen till nuvarande ägare.
Carelius anställdes i musikhandeln Elkan & Schildknecht 1896, vars rörelse han övertog 1913. Han verkade som dirigent i Stockholms allmänna sångförening 1897-1924, Kvartettsångarförbundet 1906-1947, Stockholms sångarförbund 1913-1927, sångsällskapet De svenske 1924-1949 (varav senare hedersdirigent) och andre förbundsdirigent i Svenska sångarförbundet 1927-1943. Han var god vän med konstgjutare Herman Bergman (far till Astri Bergman Taube) och därigenom uppstod kontakten med Evert Taube.
Elkan & Schildknecht, Emil Carelius, Kungl. Hovmusikhandel, var ett musikförlag och nothandel i Stockholm.
Företaget grundades 1859 av Nathan Elkan och Johan Albert Schildknecht. Till en början omfattade verksamheten både en nothandel, instrumentförsäljning och förlagsutgivning av svensk musik. Mellan 1909 och 1913 överläts notsortimentet till Abraham Lundquists förlag och Abraham Hirsch. År 1913 övertogs sortimentet av Emil Carelius och förlaget införlivades med Lundquist. Carelius startade ny förlagsverksamhet framför allt inriktad på sångutgåvor och körmusik, i synnerhet manskör.

Auktionsnummer:

6146

Datum:

2020-12-10