Tillbaka till katalog

Sparmans Sundhetzens spegel 1642

Sparmans Sundhetzens spegel 1642
Sparmans Sundhetzens spegel 1642
Sparmans Sundhetzens spegel 1642
Sparmans Sundhetzens spegel 1642
Sparmans Sundhetzens spegel 1642
Sparmans Sundhetzens spegel 1642

Klubbat för:

28000 SEK

Utropspris

10 000-12 000 SEK

Beskrivning

"SVERIGES FÖRSTA KOKBOK". SPARMAN, ANDREAS (adlad PALMCRON). Sundhetzens spegel, uthi hwilken man beskodar sundhetzens natur, förnämste orsakerne til alla siukdomar... I-II. Stockholm (I. Meurer) 1642.

Liten 8:o (170x105 mm). Graverad frontespis, (64), 407, (1) s. Frontespisen delvis loss och med fuktrand samt fläck.
Samtida pergamentband, delvis fläckat, handskriven titel på ryggen, inre falsar delvis spruckna. Text med några enstaka understrykningar, fuktfläckad i marginalen, titelbladet med mindre bläckkludd och småfläckad på vissa sidor, s. 309-12 med textförluster pga brännhål. Samtida receptanteckning på bakre pärmens insida. Med namnteckningar från Johan Fredrik Gleisman, daterad 1776, och C (?) Almgren, samt Carl Jedvard Bondes (Ericsberg) exlibris.

Collijn 685-686. Du Rietz 2. Bibliotheca Walleriana 7078.
Sparmans Sundhetzens spegel i den ovanliga första upplagan som utkom i två delar 1642. Andra upplagan publicerades 1686. Boken kallas ibland Sveriges första kokbok, då den behandlar sundhet i ett brett perspektiv och innehåller både tips och recept. I den andra bokens tre första kapitel berörs mat och matlagning. Även med hyllningsverser till författaren av Gustav Lilliekrona och Lars Broman.
Sparman adlades Palmcron 1647.

Proveniens: Johan Fredrik Gleisman (1757-1823), kyrkoherde i Huddinge från 1801, Friherre Carl Jedvard Bonde (1813-95), Ericsberg slott, Clas Ifvarsson (1941-2012), koncernchef och VD för Stockholm Stadshus AB. Tidigare VD för ett par bolag inom Stockholms stad och under en period aktiv inom kommunalpolitiken. Hans imponerande boksamling bestod till största delen av svensk vitterhet från 1600-1800-talet, men även av många andra viktiga verk med tonvikt på Sverige. Ifvarsson var mycket kulturhistoriskt intresserad och dessutom en engagerad och kunnig samlare, vilket syntes i hans omfattande bibliotek.

Auktionsnummer:

6131

Datum:

2020-12-10