Tillbaka till katalog

Lock av Karl XIV Johans hår från Koskull

Lock av Karl XIV Johans hår från Koskull
Lock av Karl XIV Johans hår från Koskull
Lock av Karl XIV Johans hår från Koskull
Lock av Karl XIV Johans hår från Koskull
Lock av Karl XIV Johans hår från Koskull
Lock av Karl XIV Johans hår från Koskull

Såld för:

8000 SEK

Utropspris

6 000-8 000 SEK

Beskrivning

KARL XIV JOHANS HÅR (1763-1844), kung av Sverige 1818. Hårlock fastsatt i sigill på handskrivet dokument, omfattar 4 rader samt underskrift, med Anders Erik Koskulls svarta sigill med den fastsatta hårlocken, daterat Stockholm 13 augusti 1845. Texten lyder "Detta hår är klippt af .... konung Carl den XIV Johans hufuvd straxt efter dess död intygas af Koskull". Ca 160x210 mm. Vikt, bruntonat, några fläckar.
På baksidan handskriven text "Denna hårlock sändes af friherre Koskull till öfverste Jakob Henrik Planting-Gyllenbåga. Ramat.

Tillsammans med litograferat porträtt föreställande Karl XIV Johan, C. Müller, efter Forssell, ca 490x280 mm., 600x410 mm. (med ram). I samtida ram med kunglig krona överst. Text på baksidan: "Skänkt af Konung Carl XIV Johan till öfverste J. H. Planting-Gyllenbåga" undertecknat W. P-G. Blekt och fläckat, lagad reva. Ramat.

Anders Erik Koskull (1789-1857). Bl.a. ordonnansofficer hos Kronprinsen 1813. Kammarherre. 1814-01-19. RSO 1814-10-26. Major i armén 1817-07-04. Adjutant hos Konungen 1817. Chef för hovförvaltningen 1832. Hovmarskalk 1833-03-14. CXIVJoh:s medalj 1855. Han deltog i fälttågen i Pommern 1805-1807 och fick 1806 tapperhetstecknet för välförhållande i affären vid Lauenburg 1806-04-23 samt bevistade fälttågen 1813-1814.

Proveniens: Jakob Henrik Planting-Gyllenbåga (1786-1868), överste, även känd som den blinde översten, fick bl.a. Karl XIV Johans medalj 1854. Bevistade med regementet fälttågen i Pommern 1806 och 1807, emot Danmark och Ryssland 1808 och 1809, på Gotland mot engelsmännen 1810 och 1811 samt i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Ägde fädernegården Landeryd. Var under de 10 sista åren av sin levnad blind. Gift med Henrika Elisabet Cederstråhle (1801-1847). Senare i arv inom familjen.

2 ramar.

Auktionsnummer:

6134

Datum:

2020-12-10