Tillbaka till katalog

Första upplagan av Manuale Lapponicum 1648

Första upplagan av Manuale Lapponicum 1648
Första upplagan av Manuale Lapponicum 1648
Första upplagan av Manuale Lapponicum 1648
Första upplagan av Manuale Lapponicum 1648

Såld för:

65000 SEK

Utropspris

25 000-30 000 SEK

Beskrivning

FÖRSTA UPPLAGAN AV MANUALE LAPPONICUM. Manuale Lapponicum. Tat lie: Praude-Kiete-Kirieg, Joite mij adnestop, Nabmatom. Stockholmisn, Henrich Keyser ludni (Stockholm, Henrich Keyser) 1648.

Liten 8:o (ca 178x110 mm.). Text på samiska. 4 titelblad inom rössjeram.
Samtida svinlädersband med blindpressad dekor, hårt nött, delvis fläckat, ryggen med handskriven titel, delvis bortnött, skadad i övre och nedre kant. Några bläckstreck på titelbladet, något fläckad, någon fuktrand i nedre marginal. Modern tillskrift på främre pärmens insida " Till Henrik Svenungsson... 17 juni 1951...".

Collijn 577. Text på samiska, förord på svenska och latin.
Lapsk handbok för kyrkobruk och är en av de äldsta böckerna på samiska. Boken är en översättning av den svenska kyrkohandboken Manuale Sueticum. Översättningen är gjord av Johannes Tornæus och språket grundar sig på Tornesamiska.

Kollationering: (30), (2 blanka), 259, 62, 22, (1 blank), 112, (3),4-52, (2), 3- 214, 41, (1 blank), 131, (9), 48 s.
Innehåller: I. Konuk Dawidin psaltar. ... XI. Ahte vtza råckolwas-kirie.. [Nytt titelblad] Catechesis jella Summa tast ailis schiadlagest, ... M. L[utheri]. Trycketom tan Jägen 1648.. [Nytt titelblad] Ewangelium ja epistole, ... Stockholmisn: Henrich Keyser ludni, 1648.. [Nytt titelblad] Historia Herran Jesusen Christusen mijen ladnesteijen pijdnest iabmemest, ... Stockholmisn: Henrich Keyser ludni, 1648.. [Nytt titelblad] Ahte vtza Psalmkirie, . . . Stockholmisn: Henrich Keyser ludni, 1648.. [Nytt titelblad] Christelaitzeg idetes ia äcketes råckolwaseg: . . .
Andra upplagan utkom 1669 med titeln: "Manuale Lapponicum, som innehåller ewangelia och epistlar medh collecter och böhner... Transferrerat och affsatt på lappeska tungomåålet, aff Olao Stephani Graan, pædagogo och predikant i Lycksele och Uhmå Lappmarck".

Auktionsnummer:

6018

Datum:

2020-12-10