Tillbaka till katalog

Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer

Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer
Fin svit KVAH handlingar 1739-1854 i 60 volymer

Såld för:

Osåld

Utropspris

60 000-70 000 SEK

Beskrivning

KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIENS HANDLINGAR I 60 VOLYMER.

Kungliga Vetenskaps Akademiens handlingar (KVAH) 1739-1854 + STÅHL ANDERS JOHAN. Register öfver Kongl. Vetenskaps-Academiens handlingar, ifrån deras början år 1739 till och med år 1825 (1831). Stockholm, 1741-1855, 1831. (Första årgången, 1739, i andra upplagan).´
Med 935 graverade delvis utvikbara planscher och kartor (otalt saknas 42 planscher [varav 19 separat utgivna], 2 kartor och 1 titelblad. 1 plansch defekt (fullständig katalogisering och skickbeskrivning skickas på begäran).

1739-98 i samtida eller nära samtida band, dock senare renoverade, troligen av N. B. Andersson.
1739-52 pärmstämpel F. O, 1753-92 pärmstämpel JH/IH, årgång 1799-1854 senare pastischband av N. B. Andersson. 60 volymer.

Lång och fin svit av Kungliga vetenskapsakademiens handlingar (som i 8:o-formatet utkom t. o. m. år 1854).
Kollationerad gentemot Thulin: Bibliografi över Vetenskaps Akademiens Handlingar för åren 1739-1854 (i Försäljningskatalog över sällsynta böcker och skrifter utgivna av Kungl. Svenska Vetenskaps Akademien 1739-1967, Stockholm, 1968).

Fullständig katalogisering /kollationering och skickbeskrivning skickas på begäran.
A complete catalogue text on this work, can be sent on request.

Auktionsnummer:

6116

Datum:

2020-12-10