Tillbaka till katalog

Axel von Fersen egenhändigt signerat brev

Axel von Fersen egenhändigt signerat brev
Axel von Fersen egenhändigt signerat brev
Axel von Fersen egenhändigt signerat brev
Axel von Fersen egenhändigt signerat brev

Klubbat för:

26000 SEK

Utropspris

12 000-15 000 SEK

Beskrivning

FERSEN DEN YNGRE, AXEL VON (1755-1810). (2). Greve, riksmarskalk, ambassadör, deltog i den franska kungafamiljens misslyckade flyktförsök 1791, mördad i Stockholm under kravallerna i samband med tronföljaren Karl Augusts begravning.
Egenhändigt skrivet och signerat brev, skrivet på franska, odaterat, men troligen mellan 1783-8980 då Axel von Fersen var överste av Royal Suedois. Omfattar 1 sidor i 8vo (143x180 mm.), 7 rader samt namnteckning.

Brevet avslutas "Monsieur Le Comte, Votre très humble et très xxx Serviteur Axel v Fersen". Rör tillstånd att förlänga utbetalning av löner till soldaterna regimentet Royal Suedois. Enligt uppgift kommer brevet ur en korrespondens, daterad 17 april 1784.

"Royal Suedois" var ett regemente i den franska armén, grundat 1690 med svenska fångar från slaget vid Fleurus. Så småningom fick regementet rätten att kalla sig kungligt (1746) och som ett extra privilegium skulle alla officerare vara svenska (eller av svensk härkomst). De flesta meniga och underofficerare var emelletid av tysk härstamning.
Regementet (rättare sagt ställningen som överste för)"köptes" av greve Axel von Fersen 1783, en ställning som han officiellt behöll till 1791, då alla utländska regementen upplöstes. Regementet återuppstod 1813, deltog på svensk sida i slaget vid Leipzig och var med i kampanjen i Norge 1814, då det slutligen upplöstes. Regementets traditioner och flagga har dock förts vidare, nu via ett kompani i den franska arméns 4de infanteri-regemente.Auktionsnummer:

6154

Datum:

2020-12-10