Tillbaka till katalog

Byst, Gustav III, av J.T. Sergel

Byst, Gustav III, av J.T. Sergel
Byst, Gustav III, av J.T. Sergel
Byst, Gustav III, av J.T. Sergel
Byst, Gustav III, av J.T. Sergel
Byst, Gustav III, av J.T. Sergel
Byst, Gustav III, av J.T. Sergel
Byst, Gustav III, av J.T. Sergel
Byst, Gustav III, av J.T. Sergel
Byst, Gustav III, av J.T. Sergel
Byst, Gustav III, av J.T. Sergel
Byst, Gustav III, av J.T. Sergel
Byst, Gustav III, av J.T. Sergel

Klubbat för:

150000 SEK

Utropspris

75 000-100 000 SEK

Beskrivning

JOHAN TOBIAS SERGEL (1740-1814): Byst föreställande kung Gustav III (1746-1792), klädd i kyrass och hermelinbrämad mantel med Serafimerordens band och kraschan, signerad och daterad Sergell f. Drottningholm 1779, patinerad gips, medföljer senare postament i form av kannelerad kolonn på fyrkantig bas, bemålad och bronserad, höjd 81 cm, postamentets höjd 100 cm, smärre nagg, postamentet med torrsprickor
Medföljer kopia av brev angående bysten undertecknat och daterat Ragnar Josephson Lund 15/9 1954

PROVENIENS:
Disponent Sven Sjöholm, Stockholm
därefter i arv inom familjen till nuvarande ägare

LITTERATUR:
Georg Göthe: Johan Tobias Sergels Skulpturverk, Stockholm 1921, sidan 78, katalognr 84, jämför
Ragnar Josephson: Sergels fantasi, förra delen, Stockholm 1956, sidan 272, jämför Sergels första byst av Gustav III, modellerad på Drottningholm och gipsgjuten 1779, sidan 273ff

Ragnar Josephson skriver i Sergels fantasi om konstnärens möte med Gustav III: "Sergel kom äntligen hem år 1779 på försommaren. Hans penna och mejsel skulle nu tjäna kungligheten, kyrkligheten och de historiska minnena. [...]
Sergel presenterades den 5 juli 1779 av Carl Fredrik Adelcrantz på Drottningholm för Gustav III, 'Hans Mat:t talade mycket med honom om dess konst och dess arbeten'. [...]
Kungen satte sin skulptör i verksamhet, men inte bara för arbeten i marmor, utan i tyg. Han var vid denna tid engagerad i planen på det stora festspel, som skulle gå av stapeln på Drottningholm den 30 augusti 1779, La fête de la Roche Galtare. [...]
Kungen hade, när Sergel ännu var i Rom, gett honom uppdraget att modellera sin byst och han fullföljde denna beställning, under den bråda tiden någon vecka före riddarspelet började han sitta modell för sin skulptör. Gustav Johan Ehrensvärd har berättat, hur ovilligt kungen fann sig i konstnärens begäran att inte ha hela hovet omkring sig under skulpterandet. [...]
Gjörwell har utförligt skildrat konstnärens syn på sin oroliga modell:
Hr Sergel visar oss dageligen nya underverk af sin konst. Han har nu ock modellerat Hans Maj:t., och det är öfvermåttan likt. Man vet huru svårt våre konstnärer hafva att träffa den Likheten, deröfver klagade ock Hr Sergel, dels för det, att Hans Maj:t ej gerna sitter så länge stilla, och dels för det, at Hans Maj:t ansigte ändrar så ofta caracterer. Emdlertid äro de fine och mäst känbare dragen väl af honom uttryckte."

Auktionsnummer:

156

Datum:

2020-06-10